Smukke træer i Storgade

19. januar 2022 - Storgade i Sorø forskønnes med nye træer og nye lamper. Gaden ensrettes, mens arbejdet står på.
Læs mere

Leverandør efterbetales

19. januar 2022 - Sorø Kommune sender efterbetaling til tre fritvalgsleverandører.
Læs mere

Visionen satte spor

14. januar 2022 - Folkemøder, verdensmål, klimaindsats og børnekultur er blandt resultaterne af Vision 2022.
Læs mere

Spildevandsplantillæg

11. januar 2022 - Høring: Forslag til tillæg til Spildevandsplan for Skellebjerg samt screeningsafgørelse.
Læs mere

Miljøgodkendelse: Ansøgning

10. januar 2022 - Svinebruget på Frenderupvej 1, Sorø ønsker en miljøgodkendelse af produktionsarealet.
Læs mere

Maskinhus - Nyrupvej 64

07. januar 2022 - Afgørelse om at opførelse af maskinhus på Nyrupvej 64, 4180 Sorø kræver ikke miljøtilladelse.
Læs mere

Høring iht. vandløbsloven

06. januar 2022 - Høring om forlængelse af rørlægning under Munke Bjergbyvej.
Læs mere

Forslag til Lokalplan SK68

05. januar 2022 - Ny lokalplan for ejendommen Vrangslund ved Fjenneslev er i høring til den 2. februar 2022.
Læs mere

Uddannelsesmesse aflyst

03. januar 2022 - Job- og Uddannelsesmessen for elever i 7. og 8. klasse aflyses på grund af coronasituationen.
Læs mere

Skovrejsning uden VVM-pligt

27. december 2021 - Vi har truffet afgørelse om at skovrejsning på ejendommen Sorøvej 65,4296 Nyrup ikke er VVM-pligtigt
Læs mere