Kommunalbestyrelsen

Gert Jørgensen
Gert Jørgensen
Borgmester
Det Konservative Folkeparti

Politiske udvalg

 • Formand for Kommunalbestyrelsen
 • Formand for Økonomiudvalget 

Medlem af 

 • Formand for valgbestyrelsen
 • Næstformand Movia
 • KL's bestyrelse
 • KL's Klimahandlingsudvalg
 • Fælles valgbestyrelse med Ringsted Kommune
 • Formand for Sorø Kommunes Beredskabskommission
 • Kredsråd vedrørende politiets virksomhed
 • Repræsentant i Trafikselskab Movias repræsentantskab
 • Sorø Kunstmuseum
 • Delegeret til Kommunernes Landsforening - Kommunalpolitisk Topmøde
 • Kommunernes Landsforenings repræsentantskab
Kasper Nygaard
Kasper Emde Nygaard
1. viceborgmester
Moderaterne

Politiske udvalg

 • Medlem af Økonomiudvalget
 • Formand for Kultur og Fritidsudvalget

Medlem af 

 • Valgbestyrelsen
 • Fælles valgbestyrelse med Ringsted Kommune
 • Sorø Kommunes Beredskabskommission
 • Stedfortræder i Skatteankenævn Sydvestsjælland
 • Stedfortræder for borgmester i Kredsråd vedrørende politiets virksomhed
 • Museum Vestsjællands bestyrelse
 • Kulturgruppen Midt- og Vestsjælland
 • Delegeret til Kommunernes Landsforening - Kommunalpolitisk Topmøde
 • Stedfortræder for borgmester til Kommunernes Landsforenings repræsentantskab
Anette Raaschou van der Star
Annette Raaschou van der Star
2. viceborgmester
Socialdemokratiet

Politiske udvalg

 • Medlem af Social og Sundhedsudvalget
 • Medlem af Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget
 • Stedfortræder i Børn og Ungeudvalget
Sofie Ullerup Torpegaard
Sofie Ullerup Torpegaard
Det Konservative Folkeparti

Politiske udvalg

 • Formand for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget
 • Næstformand for Børn og Undervisningsudvalget 

Medlem af 

 • Stedfortræder i valgbestyrelsen
 • FGU-bestyrelsen Øst og Midtsjælland
Jens Jacobsen
Jens Jacobsen
Det Konservative Folkeparti

Politiske udvalg

 • Medlem af Natur, Teknik og Planudvalget
 • Medlem af Klima og Miljøudvalget

Medlem af 

 • AffaldPlus
Bo Christensen
Bo Christensen
Gruppeformand
Det Konservative Folkeparti

Politiske udvalg

 • Formand for Natur, Teknik og Planudvalget

Medlem af 

 • Valgbestyrelsen
 • Sorø Kommunes Beredskabskommission
 • Suppleant i den fælles valgbestyrelse
 • Suppleant i Trafikselskabet Movias repræsentantskab
 • Suppleant i Sorø Kunstmuseum
 • Suppleant i Kommunernes Landsforening - Delegeret topmøde
Mogens Schwensen
Mogens Schwensen
Det Konservative Folkeparti

Politiske udvalg

 • Medlem af Børn og Undervisningsudvalget
 • Medlem af Klima og Miljøudvalget

Medlem af 

 • Taksationskommissionen efter vejloven
 • Sorø Forsyning
 • Stedfortræder i AffaldPlus
 • Bestyrelsen for Stiftelsen Tersløsegaard
 • SSP-udvalget

Orlov fra 6. marts 2023. Stedfortræder er Søren B. Sørensen. 

Peter Nygaard
Peter Nygaard
Det Konservative Folkeparti

Politiske udvalg

 • Medlem af Kultur og Fritidsudvalget
 • Medlem af Social og Sundhedsudvalget
 • Stedfortræder i Børn og Ungeudvalget

Medlem af 

 • Medarbejderrepræsentant i Sorø Kommunes Beredskabskommission
 • Stedfortræder i Hegnsynet
 • Handicaprådet
 • TV2 Øst repræsentantskab
 • Suppleant i Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab for Region Sjælland
 • SSP-udvalget
Lars Schmidt
Lars Schmidt
Det Konservative Folkeparti

Politiske udvalg

 • Formand for Social og Sundhedsudvalget
 • Næstformand for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget
 • Medlem af Økonomiudvalget

Medlem af 

 • Stedfortræder i valgbestyrelsen
 • Naturpark Åmosen
 • Stedfortræder i TV2 Øst Repræsentantskab
 • Repræsentant i bestyrelsen for Destination Sjælland A/S
Marianne Vinding
Marianne Vinding
Det Konservative Folkeparti

Politiske udvalg

 • Medlem af Social og Sundhedsudvalget
 • Medlem af Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

Medlem af 

 • Formand for Hegnsynet
Carsten Petersen
Carsten Petersen
Det Konservative Folkeparti

Politiske udvalg

 • Næstformand for Kultur og Fritidsudvalget
 • Formand for Børn og Ungeudvalget

Medlem af 

 • Hjemmeværnets distriktsudvalg
 • Suppleant i Museum Vestsjællands bestyrelse
 • Suppleant i Kulturgruppen Midt- og Vestsjælland
 • Forretningsudvalget i Danmarks Biblioteksforening
 • Læringsudvalget i Danmarks Biblioteksforening
 • Edvard Pedersens Biblioteksfonds Forfatterpris nomineringskomité
Jakob Spliid
Jakob Spliid
Gruppeformand
Venstre

Politiske udvalg

 • Formand for Børn og Undervisningsudvalget
 • Medlem af Natur, Teknik og Planudvalget

Medlem af 

 • Suppleant i Grundlisteudvalget
 • Suppleant i Handicaprådet
Ninna Wiese Pedersen
Ninna Wiese Pedersen
Venstre

Politiske udvalg

 • Næstformand for Social og Sundhedsudvalget
 • Formand for Klima og Miljøudvalget

Medlem af 

 • Handicaprådet
 • Fondsbestyrelsen for boghandler Peter Svegård og Hustrus Mindelegat
 • Suppleant i Kommunernes Landsforening - Delegeret topmøde
 • Suppleant i valgbestyrelsen
 • Suppleant i den fælles valgbestyrelse
Susanne Borggaard
Susanne Borggaard
Gruppeformand
Nye Borgerlige

Politiske udvalg

 • Medlem af Økonomiudvalget
 • Medlem af Børn og Undervisningsudvalget

Medlem af 

 • Formand for Sorø Forsyning A/S
 • Sorø Akademis Skole Bestyrelse
 • Repræsentantskabet i Andel A.m.b.a. 
Anne Madsen
Anne Madsen
Gruppeformand
Socialdemokratiet

Politiske udvalg

 • Medlem af Økonomiudvalget
 • Medlem af Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

Medlem af 

 • Valgbestyrelsen
 • Den fælles valgbestyrelse
 • Delegeret til Kommunernes Landforening - Delegeret topmøde
Preben Lund
Preben Lund
Socialdemokratiet

Politiske udvalg

 • Medlem af Økonomiudvalget
 • Medlem af Kultur og Fritidsudvalget

Medlem af 

 • Kommunens Beredskabskommission
 • Suppleant i Kulturgruppen Midt- og Vestsjælland
Ivan Hansen
Ivan Hansen
Socialdemokratiet

 Medlem af 

 • Sorø Forsyning
 • AffaldPlus
 • Delegeret til Kommunernes Landsforening - Kommunalpolitisk Topmøde
Mona Boudair Kelder
Mona Kelder Bouidar
Socialdemokratiet

 Politiske udvalg

 • Medlem af Børn og Undervisningsudvalget
Bettina Jensen
Bettina Jensen
Socialdemokratiet

 Politiske udvalg

 • Medlem af Social og Sundhedsudvalget
 • Næstformand for Børn og Ungeudvalget

Medlem af

 • Stedfortræder i Handicaprådet
Flemming Kjærgaard
Flemming Kjærgaard
Socialdemokratiet

 Politiske udvalg

 • Medlem af Social og Undervisningsudvalget
 • Medlem af Klima og Miljøudvalget

Medlem af

 • Fælles valgbestyrelse med Ringsted Kommune
 • Sorø Beredskabskommission
Jakob Meibom
Jakob Meibom
Socialdemokratiet

 Politiske udvalg

 • Næstformand for Natur, Teknik og Planudvalget
Linda Nielsen
Linda Nielsen
Gruppeformand
Socialistisk Folkeparti

 Politiske udvalg

 • Medlem af Økonomiudvalget
 • Medlem af Natur, Teknik og Planudvalget

Medlem af 

 • Valgbestyrelsen
 • Handicaprådet
Kristiane Nyborg
Kristiane Nyborg
Socialistisk Folkeparti

 Politiske udvalg

 • Medlem af Børn og Undervisningsudvalget

Medlem af 

 • Suppleant i valgbestyrelsen
 • Suppleant i Kommunernes Landsforening - Delegeret Topmøde
Bo Bjerre Mouritzen
Bo Bjerre Mouritzen
Gruppeformand
Enhedslisten

 Politiske udvalg

 • Medlem af Børn og Undervisningsudvalget
 • Næstformand for Klima og Miljøudvalget

Medlem af 

 • Stedfortræder i valgbestyrelsen
 • Stedfortræder i den fælles valgbestyrelse med Ringsted Kommune
 • Stedfortræder i Grundlisteudvalget
Edris Qasimi
Gruppeformand
Radikale Venstre

 Politiske udvalg

 • Medlem af Kultur og Fritidsudvalget

Medlem af 

 • Kulturgruppen Midt- og Vestsjælland
 • Suppleant i fælles valgbestyrelse
 • Suppleant i Kommunernes Landsforening - Delegeret topmøde