Om kommunen

Økonomi, gebyrer og takster

Budget 2023

Alle partier i Sorø Kommunes kommunalbestyrelse har indgået forlig om budgettet for 2023.

Se det vedtagne budget for 2023-2026

Takstoversigt

Se Sorø Kommunes takster for 2024.

Takstoversigt 2024