Om kommunen

Økonomi, gebyrer og takster

Budget 2024

Alle partier i Sorø Kommunes kommunalbestyrelse har indgået forlig om budgettet for 2024.

Se det vedtagne budget for 2024-2027

Takstoversigt

Se Sorø Kommunes takster for 2024.

Takstoversigt 2024