Dagsordner og referater

Her kan du læse åbne dagsordener og referater fra møder i Kommunalbestyrelsen og politiske udvalg fra 2010 frem til i dag.

Vær opmærksom på, at Kommunalbestyrelsen før 4. marts 2021 blev betegnet som Byråd.

Læs åbne dagsordener og referater

Se referater fra de lukkede møder

Politiske sager er som udgangspunkt åbne. Indimellem er det dog nødvendigt at lukke en sag, hvis den rummer fortrolig information om borgere, virksomheder eller Sorø Kommune selv.
Referater fra lukkede sager indeholder som udgangspunkt kun overskriften på sagen.

I Sorø Kommune bestræber vi os på at sikre den størst mulige åbenhed. Derfor åbner vi altid - hvis det er muligt - en lukket sag, hvor der er truffet beslutning.