Partistøtte

Kandidatlister (partier), der har fået mere end 100 stemmer ved seneste kommunalvalg, kan ansøge Sorø Kommune om tilskud til politisk arbejde i indeværende år. Ansøgningsfristen er inden årets udgang.

Sekretariatet modtager og behandler ansøgningerne i henhold til lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. Partistøtten udbetales én gang årligt og beregnes ud fra kandidatlistens stemmeantal ved seneste kommunalvalg. 

Lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v.

Udbetalt partistøtte

Af hensyn til anmodning om aktindsigt i sager om partistøtte har Sorø Kommune valgt at offentliggøre alle oplysninger, som kan udleveres i henhold til offentlighedsloven.

Læs mere om partistøtte og ansøgninger på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside

Udbetalt partistøtte og erklæringer

De enkelte partier skal indsende erklæring om modtagelse af tilskud fra private samt anonyme tilskud for indeværende år til både kandidatlisten og opstillede kandidater med ansøgning om partistøtte for næste år.

Partistøtte 2023

Liste Beløb kr. Tilskud fra private til kandidatlisten Anonyme tilskud til kandidatlisten Tilskud fra private til opstillede kandidater Tilskud fra anonyme til opstillede kandidater

Erklæring om oplysninger 

Socialdemokratiet 37.632,00 Ja Ja Ja Ja Ja
Venstre 13.176,00 Ja Ja Ja Ja Ja
Sorø Konservative Vælgerforening 36.728,00 Nej Nej Nej Nej Nej
Nye Borgerlige 6.184,50 Ja Ja Ja Ja Ja
Socialistisk Folkeparti 12.208,00 Nej Nej Nej Nej Nej
Liberal Alliance            
Dansk Folkeparti 5.502,50 Ja Ja Ja Ja Ja
Enhedslisten 5.720,00 Nej Ja Nej Ja Ja

 

Partistøtte 2022

Liste Beløb kr. Tilskud fra private til kandidatlisten Anonyme tilskud til kandidatlisten Tilskud fra private til opstillede kandidater Tilskud fra anonyme til opstillede kandidater
Socialdemokratiet 37.153,50 Nej Nej Nej Nej 
Radikale Venstre          
Sorø Konservative Vælgerforening 35.580,25 Nej Nej Nej Nej
Nye Borgerlige 6.184,50 Nej Nej Nej Nej
Socialistisk Folkeparti          
Liberal Alliance          
Dansk Folkeparti 5.502,50 Nej Nej Nej Nej
Venstre 12.764,25 Nej Nej Nej Nej
Enhedslisten 5.541,25   Nej Nej Nej