Lokalråd

Her finder du oplysninger om Sorø Kommunes lokalråd og lokalforeninger samt vejledning i at oprette nye lokalråd.

I Sorø Kommune er der 18 lokalråd og lokalforeninger. Kommunen har et stærkt ønske om at styrke det lokale demokrati og har derfor vedtaget en lokaldemokratistrategi, som bl.a. skal styrke dialogen med lokalrådene. 

Har du en udfordring, der berører dit lokalområde, eller en idé, der vedrører dit nabolag, skal du kontakte dit lokalråd. 

Alsted-Fjenneslev Lokalforening

Dianalund Udviklingsråd

Frederiksberg Lokalråd

Lynge Lokalråd (ingen hjemmeside)

Niløse og Omegns Beboerforening

Nyrup og Omegns Borgerforening

Pedersborg Lokalråd

Skellebjerg Beboerforening 

Stenlille Handels-, Håndværker og Borgerforening

Munke Bjergby Borgerforening

Rude Eskilstrup Landsbylaug

Døjringe Beboerforening

Tersløse Byforening

Ruds Vedby Lokalråd (ingen hjemmeside)

Slaglille-Bjernede Lokalforening (ingen hjemmeside), formand Gregers Kofoed-Hansen

Stenmagle Bylaug (ingen hjemmeside), v/ oldermand Henning Højte Hansen

Vester Broby Lokalråd (ingen hjemmeside)

Lynge-Eskilstrup, Kongskilde og Omegns Lokalråd (ingen hjemmeside)

Lokalråd stiftes som foreninger med: 

  • valg til bestyrelsen
  • valg af formand og næstformand (kasserer)
  • afholdelse af generalforsamling
  • udarbejdelse af vedtægter
  • udarbejdelse af formålsbeskrivelse 

Lokalrådet skal derudover sende oplysninger til kommunen om, hvilket geografisk område det dækker.

Lokalrådene skal dække et bredt geografisk område og varetage lokalområdets interesser generelt, så alle borgere i lokalområdet kan føle sig berørt af de projekter og initiativer, lokalrådet sætter i gang. Borgerne skal have mulighed for at få overblik over, hvilken funktion lokalrådet bestrider, og komme med idéer til ændringer eller fornyelse af diverse emner/områder.

Nye lokalråd skal godkendes politisk, hvis man ønsker at opnå økonomisk driftstilskud.

Få information om lokalrådenes driftstilskud og muligheden for at søge om tilskud fra Puljen for særlige udviklingsaktiviteter.

Driftsmidler og tilskud

Til foreninger

Anlægsprojekter og større events

Har I som lokalråd planer om et konkret anlægsprojekt, eller har I planer om at afvikle et større arrangement eller event? Så kan der være flere forhold, I skal være opmærksomme på herunder diverse myndighedstilladelser og retningslinjer.

Krav til anlægsprojekter og større events