Akut hjælp

Lægevagt

1818

Akuttelefonen, Sjælland

113

Alarmcentralen

112

Nødtelefon for døve

80 80 33 11

Beredskab og brandvæsen

58 50 61 67

Nærmeste politi

114

 • I tilfælde af akut tandpine eller tandskade kan du ofte få tid samme dag.
 • Tandplejen har åbent alle skoledage, visse skolefridage og ferier. Ugens to første dage er åbningstiden kl. 8-16.30, onsdag/torsdag 8 - 15.00 og fredag 8- 13.30.
 • Uden for åbningstid kan du få hjælp hos en privat tandlæge. I weekender og på helligdage hos Tandpinevagten i Region Sjælland.
 • Ved større tandskader og ansigtsskader skal du kontakte lægevagten.

Akut forurening

 • Hvis du opdager en akut forurening, skal du straks kontakte alarmcentralen på 112, så forureningen kan blive stoppet, og skaderne kan blive begrænset mest muligt.
 • Er forureningssituationen nogenlunde under kontrol, kan du i stedet ringe 114.

Hvad er akut forurening

En akut forurening kan fx være en brand, der medfører giftige gasser. Det kan også være spild eller udledning af olie, gylle eller kemikalier, som truer menneskers sundhed, naturen og miljøet i:

 • Jord
 • Vandløb og søer
 • Grundvand
 • Udeluften
 • Luft i boliger (indeklimaet i menneskers huse, f.eks. ved kemikalieudslip i kloak)
 • Forureningen kan stamme fra for eksempel virksomheder, olietanke, landbrug, tankbiler, renseanlæg osv.

Tegn på forurening

De fleste forureninger kan ses eller lugtes, f.eks. ses olie på jord eller vandoverfladen som glinsende farveskær samtidig med, at det lugter, eller vandet i søer eller åer kan blive plumret, misfarvet eller ildelugtende med døde fisk og smådyr i vandet.

Ring 112

En hurtig anmeldelse af forureningen giver mindst mulig skade på miljøet, og omkostningerne til oprydning og genopretning reduceres. Derfor skal man ringe 112 med det samme.

Fortæl alarmcentralen følgende:

 • Dit eget navn og hvordan man kan få fat på dig
 • Hvad du har observeret
 • Hvor er uheldet sket eller forureningen observeret
 • Din vurdering af forureningens omfang 

Alarmcentralen kontakter beredskabet, der tager ud og standser kilden til forureningen og begrænser skaden. Beredskabet kontakter Sorø Kommunes miljøafdeling, der sikrer oprydningen bagefter, og følger sagen til dørs.

Teknik, Miljø og Drift
Åbningstider

Man-ons: 10.00-13.00

Tors: 10.00-17.00

Fre: 10.00-13.00

Adresse

Rådhusvej 8

4180 Sorø

Hvis du har mistanke om socialt bedrageri, skal du anmelde det til kommunen. Der er tale om socialt bedrageri, når kommunen udbetaler sociale ydelser baseret på ukorrekte oplysninger. Socialt bedrageri kan f.eks. være sort arbejde, proformaflytninger eller snyd med kontanthjælp, førtidspension eller sygedagpenge.

Anmeld socialt bedrageri