1

I 2005 nedsatte Indenrigsministeren en tænketank om nærdemokrati. Tænketanken fik til opgave at komme med inspiration til, hvordan kommunerne kunne udvikle nærdemokrati efter kommunalreformen. Tænketanken anbefalede, at kommunerne lavede en demokratistrategi.

Kommunernes Landsforenings konsulentvirksomhed (KLK) udarbejdede en temperaturmåling på borgernes holdninger til lokaldemokrati og deltagelse af den 29. august 2006. Temperaturmålingen er udarbejdet på baggrund af borgernes oplevelse og forventninger til lokaldemokratiet er afdækket. For synliggørelse af den generelle borgers holdninger har der været rundsendt 1500 spørgeskemaer til repræsentative borgere og afholdt 4 interviewrunder Lokaldemokratiet skal spille en central rolle i Sorø Kommune.
Borgere, Lokalråd/lokalforeninger, foreninger, erhvervsliv og brugere skal have mulighed for at tage aktiv del i udviklingen af den nye kommune. Og der skal skabes muligheder for tilbagevendende dialog med politikerne.

Sorø Kommune stod over for en række lokaldemokratiske udfordringer. Kommunen blev større og antallet af borgere per politikker voksede. Det skulle dog ikke betyde, at afstanden mellem borger og politiker blev større. Tværtimod! Etableringen af den nye kommune (bestående af Stenlille, Dianalund og Sorø kommuner) var en unik mulighed for at mindske afstanden mellem borger og politiker ved at skabe rammer for en tættere dialog, der kunne danne nye samarbejdsrelationer i kommunen.

Visionen for Sorø Kommune satte retningen for en afbalanceret udvikling imellem land og by. Der blev gjort en særlig indsats for landsbyerne, med Sorø by som en magnet for udviklingen af området. For at udnytte denne dynamik til fælles bedste, ønsker Byrådet at understøttet initiativer, der stimulere engagementet i lokalområderne. Byrådet ønskede derfor at indgå i debatter og aktiviteter, der på baggrund af lokale indsatser medvirkede til at fremme kommunens udviklingsmuligheder.

Målet med at involvere, engagere og inddrage, så der kunne skabes endnu bedre rammer for at bo, leve og arbejde i Sorø Kommune. Der blev derfor udformet en strategi, der satte fælles retning for lokaldemokratiets udvikling – og for hvordan kommunen kunne stå sammen om den fælles fremtid.

Lokaldemokratiet skulle være et redskab i beslutningsprocesserne, så inddragelse af lokale ressourcer og ideer indgik som en integreret del af det politiske arbejde i Sorø Kommune.