Kommunalbestyrelsens vederlag

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne får en sum penge – et vederlag – for at sidde i Kommunalbestyrelsen og øvrige hverv.

Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre oplysninger om vederlagene for det forgangne år inden udgangen af første kvartal hvert år.

I 2022 er følgende vederlag udbetalt:

Årlige vederlag 2022  
Borgmester 986.322,72
Viceborgmester 99.955,67
Udvalgsformænd 193.665,03
Kommunalbestyrelsesmedlemmer 100.164,48
Udvalgsmedlemmer (pr. udvalg) 22.346,14
Gert Jørgensen  
Borgmester 986.322,72
Movia, næstformand 108.604,00 
I alt 1.094.926,72
Kasper Nygaard (1. viceborgmester)  
Udvalgsvederlag 22.346,14
Vederlag 294.896,25
Vederlag - Kommunalbestyrelsen 100.164,48
I alt 417.406,87
Annette Raaschou van der Star  
Udvalgsvederlag  44.692,36
Vederlag - Kommunalbestyrelsen 100.164,48
I alt 144.856,84
Sofie Ullerup Torpegaard  
Udvalgsvederlag 22.346,14
Tillægsvederlag 15.497,78
Vederlag 196.236,90
Vederlag - Kommunalbestyrelsen 100.164,48
I alt  334.245,28
   
Jens Jacobsen  
Udvalgsvederlag 43.542,56
Vederlag - Kommunalbestyrelsen 100.164,48
I alt  143.707,04
   
Bo Christensen  
Udvalgsvederlag 22.346,14
Vederlag 192.332,91
Vederlag 120.597,54
Movia 440,00
I alt 335.716,59
   
Mogens Schwensen  
Udvalgsvederlag 43.542,56
Vederlag - Kommunalbestyrelsen 100.164,48
I alt 143.707,04
   
Peter Nygaard  
Udvalgsvederlag 44.692,36
Vederlag - Kommunalbestyrelsen 100.164,48
I alt 144.856,84
   
Lars Schmidt  
Udvalgsvederlag 22.346,14
Vederlag 193.665,03
Vederlag - Kommunalbestyrelsen 100.164,48
I alt 316.175,65.
   
Marianne Vinding  
Udvalgsvederlag 44.692,36
Vederlag - Kommunalbestyrelsen 100.164,48
I alt 144.856,84
   
Carsten Petersen  
Udvalgsvederlag  22.346,14
Vederlag 48.316,13
Vederlag - Kommunalbestyrelsen 100.164,48
I alt 170.826,75
Jakob Spliid  
Tillægsvederlag 15.497,78
Udvalgsvederlag 22.346,14
Vederlag 192.332,91
Vederlag - Kommunalbestyrelsen 100.164,48
I alt 330.341,29
   
Ninna Wiese Pedersen  
Udvalgsvederlag 20.370,42
Fast vederlag 176.543,42
I alt 196.913,84
   
Susanne Borggaard  
Udvalgsvederlag 22.346,14
Vederlag - Kommunalbestyrelsen 100.164,48
Bestyrelsesmedlem Sorø Forsyning 76.942,00
Repr.skabsmedlem Andel A.m.b.A 7.250,00
I alt  206.702,62
   
Anne Madsen  
Udvalgsvederlag 44.692,36
Vederlag - Kommunalbestyrelsen 100.164,48
I alt 144.856,48
   
Preben Lund   
Udvalgsvederlag 44.692,36
Vederlag - Kommunalbestyrelsen 100.164,48
I alt 144.856,84
Ivan Hansen  
Vederlag - Kommunalbestyrelsen 100.164,48
Bestyrelsesmedlem Sorø Fjernvarme A/S 15.000,00
Bestyrelsesmedlem Sorø Forsyning A/S 24.975,63
I alt 140.140,11
Mona Kelder Bouidar  
Tillægsvederlag 6.412,95
Udvalgsvederlag  22.346,14
Vederlag - Kommunalbestyrelsen 100.164,48
I alt 128.923,57
Bettina Jensen  
Udvalgsvederlag 27.277,81
Vederlag - Kommunalbestyrelsen 100.164,48
I alt 127.442,29
   
Flemming Kjærgaard  
Udvalgsvederlag 43.550,66
Vederlag - Kommunalbestyrelsen 100.164,48
I alt 143.715,14
   
Jakob Meibom  
Udvalgsvederlag 22.346,14
Vederlag- Kommunalbestyrelsen 100.164,48
I alt 122.510,62
Linda Nielsen  
Udvalgsvederlag 44.692,36
Vederlag - Kommunalbestyrelsen 100.164,48
I alt 144.856,84
   
Kristiane Nyborg  
Tillægsvederlag 15.497,76
Udvalgsvederlag 22.346,14
Vederlag - Kommunalbestyrelsen 100.164,48
I alt  138.008,38
   
Sascha Fich  
Udvalgsvederlag  22.346,14
Vederlag - Kommunalbestyrelsen 100.164,48
I alt 122.510,62
Bo Mouritzen  
Udvalgsvederlag  43.542,56
Vederlag - Kommunalbestyrelsen 100.164.48
I alt 143.707,04

Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre oplysninger om vederlagene for det forgangne år inden udgangen af første kvartal hvert år.

I 2021 er følgende vederlag udbetalt:

Årlige vederlag 2021  
Borgmester 967.283,01
Viceborgmester 314.367,00
Udvalgsformænd 217.638,63
Kommunalbestyrelsesmedlemmer 98.109,78
Udvalgsmedlemmer (pr. udvalg) 25.149,36
Gert Jørgensen  
Borgmester 967.283,01
I alt 967.283,01
Lars Schmidt  
1. viceborgmester 314.367,00
Udvalgsformand 217.638,63
Fast vederlag 98.109,78
I alt 630.115,41
Annette Raaschou van der Star  
Udvalgsvederlag mm. 29.985,78
Fast vederlag 98.109,78
I alt 128.095,56
Carsten Petersen  
Udvalgsvederlag mm. 50.298,72
Vederlag 48.364,17
Fast vederlag 98.109,78
Hjemmeværnets Distriktsudvalg 5.000,00
I alt 201.772,67
Per Hovmand  
Udvalgsvederlag mm. 25.149,36
Fast vederlag 98.109,78
Movias bestyrelse, næstformand 100.000,00
I alt 223.259,14
Bo Christensen  
Udvalgsformand 217.638,63
Udvalgsvederlag mm. 25.149,36
Fast vederlag 98.109,78
I alt 340.897,77
Mogens Schwensen  
Udvalgsvederlag mm. 25.149,36
Fast vederlag 98.109,78
Bestyrelsesmedlem Sorø Forsyning A/S 23.518,41
I alt 147.835,43
Sofie Ullerup Torpegaard  
Udvalgsvederlag mm. 25.149,36
Tillægsvederlag 15.179,85
Fast vederlag 98.109,78
I alt 138.438,99
Martin Belli Jørgensen  
Udvalgsvederlag mm. 25.149,36
Fast vederlag 98.109,78
I alt 123.259,14
Anne Madsen  
Udvalgsvederlag mm. 50.298,72
Fast vederlag 98.109,78
I alt 148.408,50
Rikke Bach Nielsen  
Udvalgsvederlag mm. 2.798,82
Fast vederlag 5.440,69
I alt 8.239,51
Ivan Hansen  
Fast vederlag 98.109,78
Bestyrelsesmedlem Sorø Fjernvarme A/S 15.000,00
Bestyrelsesmedlem Sorø Forsyning A/S 24.576,29
I alt 137.686,07
Preben Lund  
Udvalgsvederlag mm. 50.298,72
Fast vederlag 98.109,78
I alt 148.408,50
Bettina Jensen  
Udvalgsvederlag mm. 25.149,36
Fast vederlag 98.109,78
I alt 123.259,14
Dennis Gartig  
Udvalgsvederlag mm. 25.149,36
Fast vederlag 98.109,78
I alt 123.259,14
Henrik Kjølby  
Udvalgsvederlag mm. 25.149,36
Fast vederlag 98.109,78
seas nve, repræsentantskab 5.000,00
I alt 128.259,14
Lars Damgaard Pedersen  
Udvalgsformand 217.638,63
Fast vederlag 98.109,78
I alt 315.748,41
Rolf Clausen  
Udvalgsformand 217.638,63
Udvalgsvederlag mm. 25.149,36
Fast vederlag 98.109,78
I alt 340.897,77
Jens Nygård Nielsen  
Udvalgsformand 217.638,63
Udvalgsvederlag mm. 25.149,36
Fast vederlag 98.109,78
I alt 340.897,77
Maria Clausen  
Udvalgsvederlag mm. 48.533,53
Tillægsvederlag 14.645,43
Fast vederlag 94.661,04
I alt 157.840,00
Linda Nielsen  
Udvalgsvederlag mm. 50.298,72
Fast vederlag 98.109,78
I alt 148.408,50
Bo Mouritzen  
Udvalgsvederlag mm. 25.149,36
Fast vederlag 98.109,78
I alt 123.259,14
Anita Skjoldager Eskildsen  
Udvalgsvederlag mm. 25.149,36
Fast vederlag 98.109,78
I alt 120.691,41
Niels Aalbæk  
Udvalgsvederlag mm. 25.149,36
Fast vederlag 98.109,78
I alt 123.259,14
Pia Hvid  
Udvalgsvederlag mm. 25.149,36
Fast vederlag 98.109,78
I alt 123.259,14
Christian Bjerre Høst (stedfortræder for Rikke Bach Nielsen)  
Udvalgsvederlag mm. 25.149,36
Fast vederlag 98.109,78
I alt 123.259,14
Kasper Nygaard (stedfortræder for Maria Clausen)  
Udvalgsvederlag mm. 38.976,22
Fast vederlag 76.087,93
I alt 115.064,15