1Borgmester, Økonomiudvalget

Borgmester

Vederlag Beløb Bemærkninger
Formandsvederlag  - Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget aflønnes ikke udover borgmesterløn.
Borgmester 1.013.686,02  
I alt årligt vederlag 1.013.686,02  
21. Viceborgmester, medlem af Økonomiudvalget, formand for Kultur og Fritidsudvalget

Kasper Nygaard

Vederlag Beløb Bemærkninger
Udvalgsvederlag 22.807,95  
Formandsvederlag  197.668,74  
Viceborgmester 101.348,65  
Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen 103.203,96  
I alt årligt vederlag 425.029,30  
3Medlem af Social og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

Annette Raaschou van der Star

Vederlag Beløb Bemærkninger

 Udvalgsvederlag

 45.615,90 (2)  
Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen  103.203,96   
Øvrige vederlag styrelsesloven §16 1.780,00 (4 møder Børn og Ungeudvalget) stedfortræder
I alt årligt vederlag  150.599,86  
4Formand for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, medlem af Børn og Undervisningsudvalget

Sofie Torpegaard

Vederlag Beløb Bemærkninger

 Udvalgsvederlag

22.807,95  
Formandsvederlag 197.668,74  
Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen  103.203,96  
Vederlag for børn under 10 år 15.968,07  
I alt årligt vederlag  339.648,72  
5Medlem af NTPU og KMU

Jens Jacobsen

Vederlag Beløb Bemærkninger
Klima og Miljøudvalg  22.807,92  
 Udvalgsvederlag  22.807,95  
 Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen  103.203,96  
Øvrige vederlag Styrelsesloven § 16 15.000  Affaldplus
 I alt årligt vederlag  163.819,93  
6Medlem af Økonomiudvalget, formand for Natur, Teknik og Planudvalget

Bo Christensen

Vederlag Beløb Bemærkninger
 Udvalgsvederlag 22.807,95  
Formandsvederlag 197.668,74  
Øvrige vederlag Styrelsesloven § 16 103.203,96   Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen
I alt årligt vederlag 323.680,65  
7Medlem af Børn og Undervisningsudvalget og Klima og Miljøudvalget

Mogens Schwensen

Vederlag Beløb Bemærkninger
 Klima og Miljøudvalget 22.807,92  
 Udvalgsvederlag 22.807,95  
 Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen  103.203,96  
Øvrige vederlag Styrelsesloven § 16 14.967,59 Sorø Forsyning
 I alt årligt vederlag 163.787,42  
8Medlem af Kultur og Fritidsudvalget og Social og Sundhedsudvalget

Peter Nygaard

Vederlag Beløb Bemærkninger
 Udvalgsvederlag 45.615,90 (2)  
 Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen  103.203,96  
 I alt årligt vederlag 148.819,86  
9Formand for Social og Sundhedsudvalget, medlem af Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

Lars Schmidt

Vederlag Beløb Bemærkninger
 Udvalgsvederlag 22.807,95  
 Formandsvederlag 197.668,74  
 Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen  103.203,96  
 I alt årligt vederlag 323.680,65  
10Medlem af Social og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

Marianne Vinding

Vederlag Beløb Bemærkninger
 Udvalgsvederlag 45.615,90 (2)
 Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen  103.203,96  
 I alt årligt vederlag 148.819,86  
11Formand for Børn og Ungeudvalget , medlem af Kultur og Fritidsudvalget

Carsten Petersen

Vederlag Beløb Bemærkninger
 Børn og Ungeudvalget 50.684,31 Formand
 Udvalgsvederlag 22.807,95  
 Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen  103.203,96  
 I alt årligt vederlag 176.696,22  
12Formand for Børn og Undervisningsudvalget, medlem af Natur, Teknik og Planudvalget

Jakob Spliid

Vederlag Beløb Bemærkninger
 Udvalgsvederlag 22.807,95  
 Formandsvederlag 197.668,74  
 Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen  103.203,96  
Vederlag for børn under 10 år 15.968,07  
 I alt årligt vederlag 339.648,72  
13Formand for Klima- og Miljøudvalget, medlem af Social og Sundhedsudvalget

Ninna W. Petersen

Vederlag Beløb Bemærkninger
 Klima og Miljøudvalget 101.368,58

Formand

 Udvalgsvederlag 22.807,95  
 Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen  103.203,96  
 I alt årligt vederlag 227.380,49  
14Medlem af Økonomiudvalget og Børn og Undervisningsudvalget

Susanne Borggaard

Vederlag Beløb Bemærkninger
 Udvalgsvederlag 45.615,90 (2)
 Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen  103.203,96  
Øvrige vederlag Styrelsesloven § 16 14.552,12 Sorø Forsyning
 I alt årligt vederlag 163.371,98  
15Medlem af Økonomiudvalget og Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget

Anne Madsen

Vederlag Beløb Bemærkninger
 Udvalgsvederlag 45.615,90 (2)
 Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen  103.203,96  
 I alt årligt vederlag 148.819,86  
16Medlem af Økonomiudvalget og Kultur og Fritidsudvalget

Preben Lund

Vederlag Beløb Bemærkninger
 Udvalgsvederlag 45.615,90 (2)
 Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen  103.203,96  
 I alt årligt vederlag 148.819,86  
17

Ivan Hansen

Vederlag Beløb Bemærkninger
 Øvrige vederlag Styrelsesloven § 16 15.000,00 Sorø Fjernvarme
  Øvrige vederlag Styrelsesloven § 16  25.583,70  Sorø Forsyning
 Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen  103.203,96  
 I alt årligt vederlag 143.787,66  
18Medlem af Børn og Undervisningsudvalget

Mona Kelder Bouidar

Vederlag Beløb Bemærkninger
 Udvalgsvederlag 22.807,95  
 Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen  103.203,96  
 I alt årligt vederlag 126.011,91  
19Medlem af Social og Sundhedsudvalget

Bettina Jensen

Vederlag Beløb Bemærkninger
 Børn og Ungeudvalget 5.068,47  
 Udvalgsvederlag 22.807,95  
 Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen  103.203,96  
 I alt årligt vederlag 131.080,38  
20Medlem af Social og Sundhedsudvalget, medlem af Klima- og Miljøudvalget

Flemming Kjærgaard

Vederlag Beløb Bemærkninger
 Klima og Miljøudvalget  22.807,92  
 Udvalgsvederlag 22.807,95  
 Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen  103.203,96  
 I alt årligt vederlag 148.819,83  
21Medlem af Natur, Teknik og Planudvalget

Jakob Meibom

Vederlag Beløb Bemærkninger
 Udvalgsvederlag 22.807,95  
 Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen  103.203,96  
 I alt årligt vederlag 126.011,91  
22Medlem af Økonomiudvalget og Natur, Teknik og Planudvalget

Linda Nielsen

Vederlag Beløb Bemærkninger
 Udvalgsvederlag 45.615,90 (2)
 Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen 103.203,96  
 I alt årligt vederlag 148.819,86  
23Medlem af Børn og Undervisningsudvalget

Kristiane Nyborg

Vederlag Beløb Bemærkninger
 Udvalgsvederlag 22.807,95  
 Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen  103.203,96  
Vederlag for børn under 10 år 15.968,07  
 I alt årligt vederlag 141.979,98  
24Medlem af Børn og undervisningsudvalget og Klima og Miljøudvalget

Bo Mouritzen

Vederlag Beløb Bemærkninger
 Klima og Miljøudvalget 22.807,92  
 Udvalgsvederlag 22.807,95  
 Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen  103.203,96  
 I alt årligt vederlag 148.918,83  
25Medlem af Kultur og Fritidsudvalget

Sascha Fich

Vederlag Beløb Bemærkninger
 Udvalgsvederlag 22.807,95  
 Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen  103.203,96  
 I alt årligt vederlag 126.011,91  
26

Stedfortrædere

Christian Bjerre Høst
Vederlag Beløb Bemærkninger
 Øvrige vederlag Styrelsesloven § 16 440,00  1 møde
 I alt årligt vederlag 440,00  

 

Rene Schou Rasmussen
Vederlag Beløb Bemærkninger
 Øvrige vederlag Styrelsesloven § 16 1.780,00  4 møder
 I alt årligt vederlag 1.780,00  

 

Søren Bo Sørensen
Vederlag Beløb Bemærkninger
 Øvrige vederlag Styrelsesloven § 16 1.330,00  3 møder
 I alt årligt vederlag 1.330,00  

 

Martin C. Belli Jørgensen
Vederlag Beløb Bemærkninger
 Øvrige vederlag Styrelsesloven § 16 445,00  1 møde
 I alt årligt vederlag 445,00

 

 

Søren Bo Sørensen

Stedfortræder for M. Scwensen

Vederlag Beløb Bemærkninger
Udvalgsvederlag 20.097,98  
Fast vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen 45.501,81  
 I alt årligt vederlag 65.599,79  

 

Dennis Gartig
Vederlag Beløb Bemærkninger
 Øvrige vederlag Styrelsesloven § 16 445,00  1 møde
 I alt årligt vederlag 445,00