Strategier, politikker og planer

Her finder du Sorø Kommunes politikker, strategier og planer og regulativer

Politikker

Børne- og Ungepolitikken blev vedtaget af Byrådet den 30. marts 2016.

Sammenhængende børne- og ungepolitik 0-29 år

Handicappolitikken blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2024

Læs Sorø Kommunes Handicappolitik

 

Integrationspolitikken blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i juni 2019.

Integrationspolitik

Kultur og Fritidsudvalget har udarbejdet en ny Kultur og Fritidspolitik for 2023-2026. Politikken blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 21. juni 2023.

Kultur- og Fritidspolitik

Det er vigtigt for os, at Sorø Kommunes hjemmeside kan bruges af alle, der kan og vil. Hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til indhold på denne side, så skriv til os på webmaster@soroe.dk

Kvalitetspolitikken gælder for fagcenter Teknik, Miljø og Drift. Kvalitetspolitikken blev vedtaget den 15. juni 2016.

Kvalitetspolitikken

Miljøpolitikken omfatter i alt 15 temaer inden for natur, miljø, planlægning, infrastruktur, bygningsvedligeholdelse/energioptimering og klima. Politikken suppleres af den konkrete 2-årig handleplan (2016-2017), hvor handleplanen indgår som sidste side i miljøpolitikken.

Miljøpolitikken blev vedtaget af Byrådet den 30. marts 2016.

Miljøpolitikken

Politik for indkøb og leverandørsamarbejde blev vedtaget den 22. april 2020.

Politik for indkøb og leverandørsamarbejde

Politik for mødet med borgeren beskriver, hvilken service man som borger kan forvente fra Sorø Kommune. Politikken blev godkendt af Byrådet i oktober 2017.

Politik for mødet med borgeren

Træpolitikken blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. december 2022.

Træpolitik 2022

Værdighedspolitikken blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 21. december 2022.

Værdighedspolitik

 

Strategier

Sorø Kommunes Areal-, Ejendoms- og Anvendelsesstrategi 2017-2020 - "Mindre - men bedre plads" blev vedtaget af Sorø Byråd den 28. august 2019.

Sorø Kommunes Areal-, Ejendoms- og Anvendelsesstrategi 2017-2020

Det er vigtigt for os, at Sorø Kommunes hjemmeside kan bruges af alle, der kan og vil. Hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til indhold på denne side, så skriv til os på webmaster@soroe.dk

Sorø Kommunes pædagogiske pejlemærker

Det er vigtigt for os, at Sorø Kommunes hjemmeside kan bruges af alle, der kan og vil. Hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til indhold på denne side, så skriv til os på webmaster@soroe.dk

Erhvervsstrategi 2023-2026 blev vedtaget af Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget den 6. september 2023.

Erhvervsstrategi 2023-2026

Sorø Kommunens Finansielle Strategi blev vedtaget af Byrådet den 19. december 2018.

Finansiel Strategi for Sorø kommune

Sorø Kommunes principper for digitalisering og it er administrativt godkendt. Forelagt Økonomiudvalget den 19. april 2017.

Principper for digitalisering og IT

Sorø Kommunes strategi for indkøb og leverandørsamarbejde blev godkendt af Byrådet 22. april 2020.

Strategi for indkøb og leverandørsamarbejde

Sorø Kommunes strategi for sundhedsfremme og forebyggelse blev vedtaget af Social og Sundhedsudvalget i august 2019.

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse

'Vision og Planstrategi 2026: Sammen om det aktive og bæredygtige liv' er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2023.

Visionen er kommunalbestyrelsens overordnede plan for Sorø Kommune og sætter retningen for kommunens udvikling i de kommende år.

Læs om Vision 2026

Visioner og mål for den psykosociale indsats 2017 - 2022 blev vedtaget af Social og Sundhedsudvalget den 15. maj 2017.

Visioner og mål for den psykosociale indsats 2017-2022

Planer

Affaldsplanen blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. september 2022.

Affaldsplanen 2021-2033

Planen beskriver, hvordan vi skal reagere, når der opstår mistanke om vold mod eller seksuelt misbrug af et barn eller en ung.

Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge

Beskæftigelsesplanen blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. december 2022.

Beskæftigelsesplan

Cykelstiprioritering 2022

Det er vigtigt for os, at Sorø Kommunes hjemmeside kan bruges af alle, der kan og vil. Hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til indhold på denne side, så skriv til os på webmaster@soroe.dk

I cykelstistrategien er kortlagt hvor i kommunen, der er gode cykelforhold, nogenlunde cykleforhold og hvor vejene ikke er cykelegnede. Desuden giver strategien forslag til, hvordan de ikke cykelegnede veje kan forbedres for cyklisterne. I handleplanen er beskrevet, hvordan Sorø Kommune vil arbejde med cykletrafik på kort sigt og frem i tiden.

Cykelstistrategi og handleplan 2015

Det er vigtigt for os, at Sorø Kommunes hjemmeside kan bruges af alle, der kan og vil. Hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til indhold på denne side, så skriv til os på webmaster@soroe.dk

Det er vigtigt for os, at Sorø Kommunes hjemmeside kan bruges af alle, der kan og vil. Hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til indhold på denne side, så skriv til os på webmaster@soroe.dk

Helhedsplanen for Stenlille blev vedtaget af Byrådet den 18. februar 2013.

Helhedsplanen for Stenlille

Helhedsplanen for Ruds Vedby blev vedtaget af Byrådet den 7. oktober 2015.

Helhedsplanen for Ruds Vedby

Helhedsplanen for Dianalund blev vedtaget af Byrådet den 21. september 2016.

Helhedsplan Dianalund

Udviklingsplan for området ved Sorø Station blev vedtaget af Byrådet den 25. april 2018.

Udviklingsplan for området ved Sorø Station

Indsatsplan for Sorø-Stenlille og Fjenneslev blev vedtaget af Byrådet den 19. december 2018.

Indsatsplan for Sorø-Stenlille og Fjenneslev

Det er vigtigt for os, at Sorø Kommunes hjemmeside kan bruges af alle, der kan og vil. Hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til indhold på denne side, så skriv til os på webmaster@soroe.dk

Indsatsplan for Ruds Vedby blev vedtaget af Vestsjællands Amt Vej og Miljøudvalg den 9. juni 2005.

Indsatsplan for Ruds Vedby

Indsatsplan for Dianalund blev vedtaget af Vestsjællands Amt Vej og Miljøudvalg den 16. september 2004.

Indsatsplan for Dianalund

Det er vigtigt for os, at Sorø Kommunes hjemmeside kan bruges af alle, der kan og vil. Hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til indhold på denne side, så skriv til os på webmaster@soroe.dk

Indsatsplan for Slagelse nordøst blev vedtaget af Vestsjællands Amt Vej og Miljøudvalg den 24. august 2006.

Indsatsplan for Slagelse nordøst

Det er vigtigt for os, at Sorø Kommunes hjemmeside kan bruges af alle, der kan og vil. Hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til indhold på denne side, så skriv til os på webmaster@soroe.dk

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo (pdf)

Det er vigtigt for os, at Sorø Kommunes hjemmeside kan bruges af alle, der kan og vil. Hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til indhold på denne side, så skriv til os på webmaster@soroe.dk

Sorø Kommunes DK2020-Klimahandleplan er godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 22. juni 2022.

Planen er også godkendt af det globale netværk C40, som er foreningen af verdens mest klimaambitiøse byer. På den måde er Sorø Kommune del af et fællesskab med byer i hele verden, som forpligter sig til at leve op til Parisaftalens målsætninger.

Klimahandleplan-vedtaget.pdf

Bilag-1-Tiltagskatalog-for-CO2-reduktion-i-Soroe-kommune-proeve.pdf

Bilag-2-Baggrundsnotat-Energi-og-CO2-opgoerelse-for-Soroe-Kommune-som-geografisk-omraade.pdf

Bilag-3-Business-as-usual-og-tiltagsscenarie-for-Soroe-Kommunes-kli.pdf

Bilag-4-Tiltagskatalog-Klimatilpasning-og-klimarobust-kommune.pdf

Bilag-5-Baggrundsnotat-Klimatilpasning-i-Soroe-Kommune-Status-og-ris.pdf

Bilag-6-Data-og-beregningsgrundlag-for-klimatilpasnings-scenari.pdf

Bilag-7-CAP-Framework-Soroe-DK2020-klimahandleplan-2022.pdf

Det er vigtigt for os, at Sorø Kommunes hjemmeside kan bruges af alle, der kan og vil. Hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til indhold på denne side, så skriv til os på webmaster@soroe.dk

Klimatilpasningsplan for Sorø Kommune 2014-2017 blev vedtaget af Byrådet den 27. august 2014 som Tillæg 1-2013 til Sorø Kommuneplan 2013-2024.

Klimatilpasningsplan for Sorø Kommune

Det er vigtigt for os, at Sorø Kommunes hjemmeside kan bruges af alle, der kan og vil. Hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til indhold på denne side, så skriv til os på webmaster@soroe.dk

Du kan finde din lokalplan på Sorø Kommunes digitale kort.

Find din lokalplan

Kommuneplanen 2023-2034 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2024.

Kommuneplanen

Masterplanen blev vedtaget af Byrådet den 18. april 2012.

Masterplan

Det er vigtigt for os, at Sorø Kommunes hjemmeside kan bruges af alle, der kan og vil. Hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til indhold på denne side, så skriv til os på webmaster@soroe.dk

Miljøtilsynsplanen blev vedtaget af Natur, Teknik og Planudvalget den 9. marts 2022.

Se plan for miljøtilsyn i Sorø Kommune 2022-2026

Naturkvalitetsplanen blev vedtaget af Teknik og Miljøudvalget den 12. april 2016.

Naturkvalitetsplanen 2016

Se kortbilag til Naturkvalitetsplan 2016

Ressourcelandskabet er en del af Handleplan for specialundervisning.

Læs om Ressourcelandskabet her

Serviceinformation til veteraner i Sorø Kommune er særligt rettet mod dig, hvis du har været udsendt af Forsvaret og efter hjemsendelse har fysiske eller psykiske mén, som gør det vanskeligt  for dig at komme videre i livet med en god hverdag. 

I serviceinformationen er der råd og vejledning til, hvor du kan søge hjælp om alt fra job, familie og muligheden for at mødes med andre veteraner.

Serviceinformation til veteraner

Tilgængelighedsplanen blev vedtaget af Teknik og Miljøudvalget den 3. februar 2015.

Tilgængelighedsplan 2014

Det er vigtigt for os, at Sorø Kommunes hjemmeside kan bruges af alle, der kan og vil. Hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til indhold på denne side, så skriv til os på webmaster@soroe.dk

Sorø Kommune har en trafiksikkerhedsplan med 28 trafiksikkerhedspunkter.

Trafiksikkerhedsplan 2021-2026 sætter retningen for at fortsætte den positive udvikling inden for trafiksikkerhed i Sorø Kommune.

Trafiksikkerhedsplanen giver håndfaste forslag til, hvilke projekter vil være gavnligt at gennemføre. Borgerne kan bruge trafiksikkerhedsplanen til at få et overblik over trafiksikkerheden, og oplæg til den indsats vi planlægger efter på kommunens veje med det mål at gøre forholdene endnu bedre i de kommende år.

Sorø Kommune har udarbejdet en cykelstiprioritering for at understøtte planlægningen af cykelstier i landområderne.

Trafiksikkerhedsplanen 2021-2033

Vandforsyningsplan for Sorø Kommune blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2021.

Vandforsyningsplan

Regulativer

Regulativ for husholdningsaffald

Det er vigtigt for os, at Sorø Kommunes hjemmeside kan bruges af alle, der kan og vil. Hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til denne publikation, så skriv til webmaster@soroe.dk

Regulativ for brug af offentlige områder (2016)

Det er vigtigt for os, at Sorø Kommunes hjemmeside kan bruges af alle, der kan og vil. Hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til pdf'en, så skriv til os på webmaster@soroe.dk

 

RegulativForErhvervsaffald.pdf

Det er vigtigt for os, at Sorø Kommunes hjemmeside kan bruges af alle, der kan og vil. Hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til denne publikation, så skriv til webmaster@soroe.dk