Vision 2026

Her kan du læse mere om Vision og Planstrategi 2026 (Vision 2026) og følge med i det løbende arbejde med at gøre visionen til virkelighed.

'Vision og Planstrategi 2026: Sammen om det aktive og bæredygtige liv' er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2023.

Visionen er kommunalbestyrelsens overordnede plan for Sorø Kommune og sætter retningen for kommunens udvikling i de kommende år.

Visionen er bygget op omkring fire lokale temaer:

  • Sammen om det gode hverdagsliv
  • Sammen om levende og bæredygtige lokalsamfund
  • Sammen om det gode erhvervsklima
  • Sammen om styrket klimaindsats og biodiversitet

Hvert tema er udfoldet i en række styrende mål frem mod 2026, samt med eksempler på samarbejder, der skal til for at indfri målene.

Vision 2026

Læs Vision og Planstrategi 2026 (pdf) 

Se Hvidbogen om høringssvar (pdf)

Det er vigtigt for os, at Sorø Kommunes hjemmeside kan bruges af alle, der kan og vil. Hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til indhold på denne side, så skriv til os på webmaster@soroe.dk

Verdensmål som overordnet ramme for Vision 2026

Som ved Vision 2022 har også Vision 2026 FN’s verdensmål som overordnet ramme og dermed et globalt lys på de lokale temaer.

Kommunalbestyrelsen har prioriteret at arbejde med ti af FN’s verdensmål, som knytter sig til de fire lokale temaer, der er omdrejningspunktet i visionen. FN's verdensmål er en ambitiøs global udviklingsplan, som frem mod 2030 skal bane vejen for en mere bæredygtig verden - i økonomisk, social og miljømæssig forstand.

Læs om de 10 verdensmål, som udgør den overordnede ramme for Vision 2026 i Sorø Kommune

Bliv inspireret til arbejdet med FN's verdensmål

På hjemmesiden Vækst via viden kan virksomheder, foreninger og andre hente inspiration til, hvordan man kan arbejde med FN's verdensmål.

Viden og info

Læs mere

FN's verdensmål: Information om FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling

Det globale arbejde: FN's Partnership Platform

Vision 2026

Nyheder

Her kan du læse nyheder om Vision og Planstrategi 2026.

28. marts 2023: Vision 2026 vedtaget