Verdensmålene i Sorø Kommune

Sorø Kommune har valgt 10 af de 17 mål, som i særlig grad opleves som relevante for udviklingen af kommunen i Vision og Planstrategi 2026.

"Sundhed og trivsel" handler om at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

"Kvalitetsuddannelse" handler om at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

"Bæredygtig energi" handler overordnet om at øge energieffektiviteten og en bæredygtig energiforsyning.

"Anstændige jobs og økonomisk vækst" handler om at fremme vedvarende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

"Industri/erhverv, innovation og teknologi" handler om, at vedvarende investeringer i infrastruktur og innovation er afgørende for økonomisk vækst og udvikling. Den teknologiske udvikling er nøglen til at finde varige løsninger på både økonomiske og miljømæssige udfordringer. For eksempel ved at skabe nye arbejdspladser og fremme energieffektivitet.

"Bæredygtige byer og lokalsamfund" handler om at skabe inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige byer og lokalsamfund.

"Ansvarligt forbrug og produktion" handler om at sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer. Affaldsmængden skal reduceres gennem forebyggelse og genanvendelse, offentlige indkøb skal understøtte et ansvarligt forbrug, madspil skal reduceres, og alle skal have relevant information om en bæredygtig livsstil.

"Klimaindsats" handler overordnet om at handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser. Det handler desuden om at integrere klimatiltag i politikker, strategier og planlægning.

Livet på land” handler om at beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

"Partnerskab for handling" handler om at fremme effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber.

FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling