Lokalplaner og kommuneplan

Læs Sorø Kommunes Kommuneplan og se eventuelle lokalplaner for dit område.

Om kommunen

Sorø Kommuneplan 2019-2030

Kommuneplanen indeholder byrådets langsigtede planer for kommunens udvikling i de kommende år.

Kommuneplanen omhandler hele Sorø Kommune - med dens herlighed af enestående natur, landskaber, landsbyer og bysamfund og med dens rige kulturarv og særdeles aktive lokale kultur- og foreningsliv.

Om kommunen

Høring af FORSLAG TIL SORØ KOMMUNEPLAN 2023-2034

Forslag til Sorø Kommuneplan 2023-2034 er i høring frem til den 23. august 2023.

Høring af Forslag til Sorø Kommuneplan 2023-2034.

Miljørapporten ligger nederst under fanen "Hovedstruktur".

Bolig og byggeri

Lokalplaner

En lokalplan fastsætter bestemmelser om anvendelse, bebyggelse, materialer, veje, grønne områder og lignende inden for et område.

Skal du bygge nyt, bygge om eller på anden måde ændre på din ejendom (f.eks. male, skilte eller lægge nyt tag), er det en god idé at undersøge, om en lokalplan rummer særlige bestemmelser om din ejendom.