Kvalitetsstandarder

Kommunalbestyrelsen har godkendt kvalitetsstandarderne, der er med til at sætte servicerammen for en lang række tilbud i kommunen. Kvalitetsstandarderne er udarbejdet med udgangspunkt i den gældende lovgivning.


Pleje, sundhed og ældre

Handicap og psykiatri

Skoler

Kørsel

Kvalitetsstandard for kørsel

Kvalitetsstandard for kørsel til dagcentre, side 6-7, er under revidering, da der jf. Kommunalbestyrelsens beslutning om økonomiske besparelser i 2023, fremadrettet skal være fuld egenbetaling for kørsel til dagcentre