Erhverv og virksomheder

Indkøb og udbud

Byd på opgaver og bliv leverandør til kommunen

Hvornår er kommunen udbudspligtig?

Det er de gældende tærskelværdier for offentlige udbud, der afgør, om et indkøb skal udbydes. Information om aktuelle tærskelværdier for offentlige udbud findes hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Se tærskelværdierne

Kommunens principper for indkøb

Sorø Kommunes indkøbsaftaler skal understøtte kommunens arbejde med blandt andet bæredygtighed, samfundsmæssigt ansvar og socialt ansvar (CSR). 

Se kommunens politikker, strategier og planer