Oversigt over udbud

Her ser du igangværende og kommende udbud for Sorø Kommune.
Kommunens udbud gennemføres via det elektroniske udbudsværktøj EU-Supply.

Igangværende udbud

Alle leverandører af håndværkerydelser kan tilmeldes Kvalifikationssystemet, såfremt de overholder de opstillede krav for at blive leverandør til kommunen.

Systemet har en forenklet tilmeldingsprocedure og tilbudsafgivning i forhold til det Dynamiske Indkøbssystem for håndværkerydelser over 30.001 kr.

Ved konkrete anskaffelser via Kvalifikationssystemet sker der en automatisk og vilkårlig udvælgelse af 3 af de tilmeldte leverandører, som får mulighed for at byde på opgaven. Der konkurreres på laveste pris.

Al korrespondance med leverandørerne om anskaffelserne er samlet ét sted. Det giver et revisionsspor, der sikrer dokumentation af processen fra start til slut.

Gå til Kvalifikationssystemet i EU-Supply for tilmelding

Har du brug for yderligere hjælp til tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte Indkøb og Udbud.

Sorø Kommune udbyder Dynamisk Indkøbssystem for 11 håndværksfag vedrørende bygningsvedligeholdelse af Sorøs Kommunes ejendomme. Dette Dynamiske Indkøbssystem omfatter opgaver i størrelsesorden 30.001 -2.999.999 kr. pr. opgave.

Følgende fag er omfattet af systemet: El (inklusiv IT-elarbejde), VVS, Gulv, Maler, Murer, Tømrer, Glarmester, Jord, beton og kloak, Ventilation, Anlægsgartner og Tagdækker.

Det kræver optagelse i det Dynamiske Indkøbssystem at få adgang til adgang til udbudsmaterialet.

Alle tilbudsgivere, der er optaget i det Dynamiske Indkøbssystem, vil blive inviteret til at afgive tilbud, når der foretages konkrete anskaffelser.

Al korrespondance med leverandørerne om anskaffelserne er samlet ét sted. Det giver et revisionsspor, der sikrer dokumentation af processen fra start til slut.

Ansøg om optagelse i det Dynamiske Indkøbssystem i EU-Supply

Har du spørgsmål til det Dynamiske Indkøbssystem, er du velkommen til at kontakte Indkøb og Udbud.

Sorø Kommune udbyder et Dynamisk Indkøbssystem til køb af personbiler. Kommunen forventer at foretage anskaffelse af personbiler to gange årligt.

Kommunen har en vognpark på ca. 200 køretøjer fordelt ud på kommunens institutioner. Der vil ske en løbende udskiftning af ca. 10-25 køretøjer årligt, afhængig af bilernes alder og tilstand.

Det kræver optagelse i det Dynamiske Indkøbssystem at få adgang til adgang til udbudsmaterialet.

Alle tilbudsgivere, der er optaget i det Dynamiske Indkøbssystem, vil blive inviteret til at afgive tilbud, når der foretages konkrete anskaffelser.

Al korrespondance med leverandørerne om anskaffelserne er samlet ét sted. Det giver et revisionsspor, der sikrer dokumentation af processen fra start til slut.

Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal ske gennem udbudssystemet EU-Supply.

Ansøg om optagelse i det Dynamiske Indkøbssystem i EU-Supply

Hvis du har spørgsmål til det Dynamiske Indkøbssystem, er du velkommen til at kontakte Indkøb og Udbud.

Sorø Kommune udbyder rammeaftale som omfatter snerydning og for nogle ruter glatførebekæmpelse på kørebaner med traktorer/lastbiler, snerydning og glatførebekæmpelse på stier o.lign. med redskabsbærer og/eller traktor, samt snerydning/flytning med specialmaskiner i vinterberedskabsperioden fra hhv. 1. november til 1. april eller 15. oktober til 15. april. Leverancen er opdelt i 15 delaftaler.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudslovens § 56 (Lov nr. 1564 af 15. december 2015), hvilket betyder, at enhver, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og opfylder eventuelle mindste krav kan give tilbud.

Udbudsmaterialet er offentliggjort via udbudssystemet EU-Supply, som anvendes til hele udbuddets gennemførelse. Udbudsmaterialet er derfor kun tilgængeligt på dette link.

Tilbudsfrist er mandag d. 19. august 2024 kl. 14.00.

Det bemærkes, at eventuelle ændringer af tidsfrister udelukkende meldes ud via EU-Supply.
Alle henvendelser, herunder spørgsmål, vedr. udbuddet skal stilles via udbudssystemet.
Hvis du som tilbudsgiver oplever tekniske problemer med systemet, kan EU-Supply kontaktes på nedenstående e-mail/telefonnummer:
IT-support, EU-Supply
Tlf.nr.: (+45) 70 20 80 14
E-mail: support@eu-supply.com

Kommende udbud

Indkøbsordningen består af tre dele: Bestilling af varer, plukning og pakning af varer, samt udbringning.

Leverandøren er forpligtet til at tilbyde varesortiment inden for følgende varekategorier: Almindelige dagligvarer, færdigretter, sæsonvarer, vitaminer samt almindelige hygiejne- og plejeprodukter.

Kontaktinfo

Indkøb og udbud
Ring til 5787 6000 og spørg efter afdeling for Indkøb og Udbud
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13
Senest opdateret 14-05-2024