Indkøbsfællesskaber

Udover de udbud, Sorø Kommune selv varetager, indgår kommunen også i indkøbsfællesskabet Fællesudbud Sjælland (FUS) og anvender indkøbsaftaler, som er indgået af Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI).

FUS

Fællesudbud Sjælland

Fællesudbud Sjælland (FUS) er et udbudssamarbejde mellem 16 kommuner i Region Sjælland. Samarbejdet repræsenterer ca. 800.000 indbyggere. 

Det primære formål med FUS er at optimere kommunernes indkøb ved udbud af større volumen samt udnytte fordele ved deling af kompetencer og ressourcer.

De 16 kommuner i indkøbsfællesskabet er: Faxe, Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns og Vordingborg.

Alle udbud fra FUS offentliggøres på den elektroniske udbudsportal EU-Supply.

Find udbud fra FUS på EU-Supply

SKI

Statens og Kommunernes Indkøbsservice

Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) udbyder en række forpligtende og uforpligtende indkøbsaftaler på tværs af kommunerne. Ved at samle indkøb på tværs, opnås større besparelser og bedre betingelser.

Alle udbud fra SKI offentliggøres på den elektroniske udbudsportal Ethics.

Find mere information om SKI