Whistleblowerordning

Samarbejdspartnere, medarbejdere, tidligere medarbejdere eller kommende medarbejdere kan benytte Sorø Kommunes whistleblowerordning

Hvis du oplever eller mistænker ulovligheder eller alvorlige uretmæssigheder i den kommunale administration kan du lave en indberetning. Du vælger selv, om du vil være anonym eller ej.
 
Hvis du er borger, kan du ikke benytte denne ordning, men kan i stedet anvende de almindelige klageadgange.
 

Hvem kan indberette?

  • Medarbejdere eller tidligere medarbejdere kan indberette til Sorø Kommunes whistleblowerordning. 
  • Derudover kan personer, der endnu ikke er begyndt at arbejde hos Sorø Kommune indberette til whistleblowerordningen, hvis oplysningerne om forholdet er erhvervet i forbindelse med en ansættelsesproces eller i forbindelse med forhandlinger om en ansættelseskontrakt.
  • Medarbejdere defineres bredt således at såvel lønnede som ulønnede praktikanter er omfattet.
  • Herudover kan samarbejdspartnere til Sorø Kommune foretage indberetning til Sorø Kommunes whistleblowerordning. Det gælder fx i forhold til leverandører og underleverandører.