Databeskyttelse

Databeskyttelse handler om retten til privatliv.

En ny lov om databeskyttelse er gældende i hele Europa fra 25. maj 2018. Loven giver dig som borger retten til selv at bestemme, hvordan dine oplysninger bliver brugt, og hvem, der må få adgang til dem.

Data er alt fra navn, adresse til cpr-nummer og helbredsmæssige oplysninger. Som borger skal du vide, hvordan dine oplysninger bliver indhentet, anvendt og opbevaret af kommunen. Du skal også have adgang til at kontakte en rådgiver om databeskyttelse.

Få information om den nye lov om persondata på en enkelt side, som du kan printe.

Se Datatilsynets hjemmeside for en mere generel datapolitik.

 

Databeskyttelsesrådgiver

Sådan bliver dine oplysninger behandlet

Hvilke pligter har kommunen?

Hvad har du ret til?

Kontakt

DatabeskyttelsesrådgiverSebastian James Davidge


dbr@soroe.dk