Forslag til Lokalplan SK 69

20. oktober 2021 - Ny planlægning for et boligområde på Slagelsevej 7A i Sorø er i høring til den 15. december 2021.
Læs mere

Skovrejsning uden VVM-pligt

15. oktober 2021 - Vi har afgjort at skovrejsning på 4,5 ha på Sorøvej 32, 4295 Stenlille ikke er VVM-pligtig.
Læs mere

"Sammen om mere bevægelse"

15. oktober 2021 - Sorø Kommune og DGI indgår nyt partnerskab.
Læs mere

Skovrejsning uden VVM-pligt

15. oktober 2021 - Vi har afgjort at skovrejsning på ca. 6,8 ha på ejendommen Stenstrupvej 1, ikke er VVM-pligtig.
Læs mere

Budget 2022 vedtaget

14. oktober 2021 - Kommunalbestyrelsen vedtog i går budgettet for de kommende år.
Læs mere

Nedsivningstilladelse

14. oktober 2021 - Kommunen meddeler tilladelse til nedsivning af overfladevand fra padelbaner ved Frederiksberg skole.
Læs mere

Afgørelse om SEAS-NVE udsat

07. oktober 2021 - Landsretten har meddelt, at afgørelsen i sagen mellem Sorø Kommune og SEAS-NVE udsættes igen.
Læs mere

Hold host og nys hjemme

05. oktober 2021 - På plejecentrene i Sorø Kommune går forholdsreglerne mod smittespredning atter op i gear.
Læs mere

Vandindvindingstilladelse

04. oktober 2021 - Ændring af tilladelse til midlertidig grundvandssænkning på Rustkammervej 80, 4180 Sorø.
Læs mere