NemID driftsforstyrrelser

24. juni 2022 - Der er i øjeblikket ustabil drift på flere forskellige IT-systemer, bl.a. NemID.
Læs mere

Fejl i flytninger

24. juni 2022 - Vi oplever i øjeblikket fejl i systemet, hvor Folkeregistret godkender flytninger.
Læs mere

Vandindvindingstilladelse

23. juni 2022 - Der er givet indvindingstilladelse til Nyrup Vandværk, samt afgørelse om ikke miljøvurderingspligt.
Læs mere

Klimahandleplan vedtaget

23. juni 2022 - Sorø Kommune vedtager stor klimahandleplan
Læs mere

Tandplejen lukker akut

23. juni 2022 - Sorø Kommunale Tandpleje lukker tidligt i år på grund af vandskade
Læs mere

Miljøgodkendelse

16. juni 2022 - Sorø Kommune har meddelt påbud om revurderet miljøgodkendelse.
Læs mere

Pressemeddelelse

15. juni 2022 - Natur, Teknik og Planudvalget bakker op om et godt arbejdsmiljø for renovationsmedarbejderne.
Læs mere

1. grødeskæring i 2022

09. juni 2022 - Sorø Kommune starter nu første grødeskæring i de offentlige vandløb.
Læs mere

Fjernvarme ved Feldskovvej

08. juni 2022 - Sorø Kommune har afgjort, at fjernvarmeprojekt ved Feldskovvej kan etableres uden miljøvurdering.
Læs mere

Rent vand vedrører os alle

07. juni 2022 - Regnvand og spildevand skal separeres, og alle skal medvirke.
Læs mere