Sorøkortet

Sorøkortet er et digitalt kort svarende til Google Maps eller Krak, hvor du kan finde mange forskellige oplysninger, f.eks. historiske luftfotos helt tilbage til 1945 og en 3D landskabsmodel, der er så detaljeret, at du kan ane plovfurerne på markerne.

Med Sorøkortet kan du:

  • Finde forskellige ejendomsdata, f.eks. matrikelgrænser, byggelinjer, lokalplaner og højdekurver
  • Printe et vejledende matrikelkort til din byggeansøgning
  • Opmåle afstande til skel, din løberute eller afstanden til nærmeste supermarked og daginstitution
  • Opmåle arealer
  • Se, om der er beskyttede vandløb, eller om vi har registreret beskyttet natur på din ejendom

Alle informationer er vejledende. Dvs. at data ikke er juridisk bindende.

Kort og data kan frit benyttes efter Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings vilkår og betingelser.