Håndværkerydelser og biler

I Sorø Kommune anvender vi såkaldte Dynamiske Indkøbssystemer i forbindelse med anskaffelser af håndværkerydelser og personbiler.
Systemet giver kommunen mulighed for løbende at foretage konkrete anskaffelser inden for de rammer, der er fastsat i udbudsbetingelserne for det enkelte Dynamiske Indkøbssystem.

Indkøb af håndværkerydelser

Alle leverandører af håndværkerydelser kan tilmeldes Kvalifikationssystemet, såfremt de overholder de opstillede krav for at blive leverandør til kommunen. 

Systemet har en forenklet tilmeldingsprocedure og tilbudsafgivning i forhold til det Dynamiske Indkøbssystem for håndværkerydelser over 30.001 kr.

Ved konkrete anskaffelser via Kvalifikationssystemet sker der en automatisk og vilkårlig udvælgelse af 3 af de tilmeldte leverandører, som får mulighed for at byde på opgaven. Der konkurreres på laveste pris.

Al korrespondance med leverandørerne om anskaffelserne er samlet ét sted. Det giver et revisionsspor, der sikrer dokumentation af processen fra start til slut.

Gå til Kvalifikationssystemet i EU-Supply for tilmelding  

Har du brug for yderligere hjælp til tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte Indkøb og Udbud. 

Sorø Kommune udbyder Dynamisk Indkøbssystem for 11 håndværksfag vedrørende bygningsvedligeholdelse af Sorøs Kommunes ejendomme. Dette Dynamiske Indkøbssystem omfatter opgaver i størrelsesorden 30.001 -2.999.999 kr. pr. opgave.

Følgende fag er omfattet af systemet: El (inklusiv IT-elarbejde), VVS, Gulv, Maler, Murer, Tømrer, Glarmester, Jord, beton og kloak, Ventilation, Anlægsgartner og Tagdækker.

Det kræver optagelse i det Dynamiske Indkøbssystem at få adgang til adgang til udbudsmaterialet.

Alle tilbudsgivere, der er optaget i det Dynamiske Indkøbssystem, vil blive inviteret til at afgive tilbud, når der foretages konkrete anskaffelser.

Al korrespondance med leverandørerne om anskaffelserne er samlet ét sted. Det giver et revisionsspor, der sikrer dokumentation af processen fra start til slut.

Ansøg om optagelse i det Dynamiske Indkøbssystem i EU-Supply

Har du spørgsmål til det Dynamiske Indkøbssystem, er du velkommen til at kontakte Indkøb og Udbud.

Indkøb af personbiler

Sorø Kommune udbyder et Dynamisk Indkøbssystem til køb af personbiler. Kommunen forventer at foretage anskaffelse af personbiler to gange årligt.

Kommunen har en vognpark på ca. 200 køretøjer fordelt ud på kommunens institutioner. Der vil ske en løbende udskiftning af ca. 10-25 køretøjer årligt, afhængig af bilernes alder og tilstand.

Det kræver optagelse i det Dynamiske Indkøbssystem at få adgang til adgang til udbudsmaterialet.

Alle tilbudsgivere, der er optaget i det Dynamiske Indkøbssystem, vil blive inviteret til at afgive tilbud, når der foretages konkrete anskaffelser.

Al korrespondance med leverandørerne om anskaffelserne er samlet ét sted. Det giver et revisionsspor, der sikrer dokumentation af processen fra start til slut.

Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal ske gennem udbudssystemet EU-Supply.

Ansøg om optagelse i det Dynamiske Indkøbssystem i EU-Supply

Hvis du har spørgsmål til det Dynamiske Indkøbssystem, er du velkommen til at kontakte Indkøb og Udbud.

Faktaboks

Hvad er et Dynamisk Indkøbssystem?

Et Dynamisk Indkøbssystem er en elektronisk indkøbsproces, der benyttes til løbende anskaffelse af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver inden for de rammer, der er fastsat i udbudsbetingelserne for det enkelte Dynamiske Indkøbssystem.

Sorø Kommune udbyder Dynamiske Indkøbssystemer inden for håndværkerydelser og personbiler. Alle leverandører kan løbende søge om optagelse i det Dynamiske Indkøbssystem, der er relevant for deres område.

For at blive optaget skal virksomheden dokumentere minimumskravene til egnethed, som er beskrevet i udbudsdokumenterne for det respektive Dynamiske Indkøbssystem.

Alle tilbudsgivere, der er optaget i det Dynamiske Indkøbssystem vil blive inviteret til at afgive tilbud, hver gang der skal foretages konkrete anskaffelser. En invitation vil blive sendt med opfordring til afgivelse af tilbud direkte via systemet til de optagne tilbudsgivere.

Det Dynamiske Indkøbssystem etableres typisk uden en slutdato og systemets løbetid er derfor ubegrænset.

Kontaktinfo

Indkøb og udbud
Ring til 5787 6000 og spørg efter afdeling for Indkøb og Udbud
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13
Senest opdateret 30-08-2023