Ansæt på særlige vilkår

Din virksomhed kan få hjælp til at rekruttere medarbejdere gennem en række forskellige ordninger og indsatser.

I ordninger som

  • fleksjob
  • løntilskud
  • virksomhedspraktik
  • jobrotation
  • voksenlærling

kan din virksomhed få løst mindre opgaver og samtidig give ledige mulighed for at bruge deres kompetencer.

Læs om mange flere ansættelsestyper hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

KONTAKTINFO

Jobcenter Sorø
Virksomhedsservice