Udvikling af Kultur og Fritidsområdet

På Kultur og Fritidsområdet arbejder vi løbende på at udvikle området og skabe gode rammer for at borgerne får lyst til aktivt at deltage i kultur- og fritidslivet.

Vi har i disse år særligt fokus på børnekulturen gennem indsatserne KulturKaptajner, Kumult og VestLæsland, der retter sig mod børn i vuggestue, børnehave og skole.

Derudover har vi indgået et partnerskab med DGI - Sammen om mere bevægelse. Her vil vi samarbejde om at skabe endnu bedre muligheder for at flere kan få et aktivt liv med sundhed og trivsel. De konkrete indsatser vil blive udviklet i samarbejde med foreninger, frivillige, borgere, organisationer og lokale aktører.

KulturKaptajner – en børnekulturel dannelsesrejse er Sorø Kommunes lokale børnekulturindsats, der rækker ud til alle børn i alderen 0-6 år gennem forskellige kulturforløb.

Børnene inviteres med på en kulturel dannelsesrejse, hvor de møder og aktivt deltager i kunst og kultur af høj kvalitet i deres dagtilbud og skole. Gennem kulturelle indtryk, kreativitet, leg og kunstnerisk håndværk arbejder børnene med at give deres oplevelser, følelser og fantasi kunstnerisk udtryk.

Læs mere om KulturKaptajner

Sorø Kommune er en del af landets største børnekulturindsats Kumult i Kulturregion Midt- og Vestsjællands seks kommuner: Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø.

Kumult rækker ud til alle kulturregionens børn og unge ud fra hensigten: Flest mulige børn og unge skal have adgang til kunsten og kulturen, fordi det har betydning for udviklingen og styrkelsen af deres fremtidige kompetencer.

Børnene deltager i kulturforløb med professionelle kunstnere inden for musik, scenekunst, billedkunst, litteratur, arkitektur, film og kulturhistorie. Her møder og oplever de kunst og kultur af høj kvalitet og får selv mulighed for at udfolde sig kreativt.

Læs mere om Kumult

I VestLÆSland samarbejder bibliotekerne i Lejre, Sorø, Slagelse, Ringsted, Kalundborg og Odsherred kommuner om en særlig læseindsats for de allermindste i årene 2021 til 2024. Initiativet er finansieret af Kulturministeriet og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Undersøgelser viser, at den tidlige indsats på læseområdet kan have stor betydning for barnets udvikling samt fysiske og psykiske sundhed. En tidlig indsats kan afhjælpe social ulighed, styrke børnenes sprog og dermed også deres evne til at lære at læse og på sigt tage en uddannelse. Dertil giver højtlæsning en række gevinster som ro, koncentration og fællesskab. Derfor er det et vigtigt indsatsområde for bibliotekerne i Kulturregion Midt og Vestsjælland.

Læs mere om VestLÆSland

Med partnerskabet vil Sorø Kommune og DGI samarbejde om at skabe endnu bedre muligheder for, at flere kan få et aktivt liv med sundhed og trivsel.

Sammen om mere bevægelse
 fokuserer især på tre udvalgte temaer:

• Børn og unges bevægelsesglæde og trivsel
• Brobygning for socialt udsatte og sårbare borgere
• Aktive seniorer

Der er desuden et fokus på at bruge naturen som bevægelsesmiljø og idrætsarena.

Læs mere om Sammen om mere bevægelse