1

De 5 temaer

Politik for mødet med borgeren består af 5 temaer, som Sorø Kommune har særlig fokus på.

Temaerne afspejler det gode møde med borgerne – personligt, skriftligt, telefonisk og digitalt.

Hvert tema indeholder en beskrivelse, servicemål og et eksempel på, hvordan vi arbejder med temaet.

Servicemålene gælder for alle kommunens ansatte og evalueres hvert andet år.

Politikken blev godkendt af Byrådet i oktober 2017.

De 5 temaer

  1. Borgeren i centrum
  2. Èn indgang
  3. Digitale muligheder
  4. Vi fornyer professionalismen
  5. Samarbejde med borgerne
2Borgeren i centrum

Vi arbejder tværfagligt og helhedsorienteret

Et tæt samarbejde på tværs af kommunen giver en sammenhængende opgaveløsning med respekt for den enkelte borgers situation.

Hvordan arbejder vi med dette?

Vi har fokus på, at der koordineres inden for det enkelte center såvel som på tværs.

Servicemål

Borgerne oplever, at der bliver taget hånd om deres samlede situation i kontakten med kommunen.

3Én indgang

Det skal være nemt at komme i kontakt med kommunen

Vi har et ansvar for at hjælpe borgerne med en hurtig og effektiv betjening.

Hvordan arbejder vi med dette?

Den medarbejder, der modtager borgerens henvendelse, skal sikre, at henvendelsen kommer det rigtige sted hen.

Servicemål

Borgerne oplever, at deres henvendelse besvares hurtigt.

Borgerne oplever, at de hurtigt og effektivt får kontakt til en medarbejder, som kan hjælpe med henvendelsen.

4Digitale muligheder

Gør det på nettet døgnet rundt

Vi arbejder for at tilbyde gode, velfungerende løsninger og adgang til selvbetjening døgnet rundt. Vi har et ansvar for at bistå ved brug af digitale løsninger eller henvise til, hvor borgerne kan få hjælp.

Hvordan arbejder vi med dette?

Løbende udvikling af digitale platforme skal gøre det nemmere for borgerne at samarbejde med kommunen og betjene sig selv.

Servicemål

Borgerne oplever, at kommunens digitale platforme understøtter mulighederne for selvbetjening og inddragelse.

5Vi fornyer professionalismen

Vi er serviceorienterede og kompetente i vores møde med borgerne

Vi løser kommunens opgaver med faglig kompetence og et smil på læben.

Hvordan arbejder vi med dette?

Vi arbejder som en dynamisk organisation, hvor vi har fokus på kontinuerlig udvikling. Vi tilrettelægger vores arbejde, så vi får mulighed for at være kompetente og løse opgaven rettidigt.

Servicemål

Borgerne oplever, at opgaveløsningen håndteres kompetent og imødekommende.

Borgerne oplever, at Sorø Kommune kommunikerer respektfuldt og problemløsende i et klart og forståeligt sprog

6Vi samarbejder med borgerne

Vi arbejder målrettet med borgernes personlige kompetencer

Vi tager udgangspunkt i, hvad borgerne kan ved at inddrage og motivere borgerne i forhold til deres egne mål og strategier.

Hvordan arbejder vi med dette?

Vi har fokus på, at borgerne er eksperter i eget liv.

Iværksatte indsatser skal give mening og tilpasses borgernes behov.

Servicemål

Borgerne oplever, at samarbejdet med kommunen gavner borgernes vej frem mod de aftalte mål.