Affaldsgebyrer

Læs om, hvad affaldsgebyret dækker over, samt de gældende takster.

Alle husstande, herunder sommerhuse, skal som udgangspunkt betale grundgebyr til Sorø Kommune. Grundgebyret dækker husholdningernes andel af kommunens generelle administrative omkostninger på affaldsområdet, husholdningernes andel af udgifter til drift af genbrugspladserne samt udgifter til indsamling af papir, pap, glas, metal og hård plast m.v.

Udover grundgebyr skal der betales gebyr for tømning af beholdere til dagrenovation (restaffald og madaffald) samt eventuelt afstandstillæg.

Fire årlige opkrævninger

Til og med 2022 blev affaldsgebyrerne opkrævet i to rater via ejedomsskattebilletten. Dette er nu ændret.

Fra og med 2023 opkræves affaldsgebyret af AffaldPlus fire gange årligt. Opkrævningen foretages ved udgangen af et kvartal.

Er du grundejer, betaler du fremover affaldsgebyrer direkte til AffaldPlus. Bor du til leje, er det fortsat din udlejer, som betaler gebyret, mens du sandsynligvis betaler et beløb til din udlejer, som en del af din husleje.

Ny affaldsordning pr. oktober 2023

I oktober 2023 går vi over til en ny affaldsordning. Derfor er gebyrerne for 2023 delt i to gebyrer for hhv. januar-september og oktober-december.

Gebyrerne er beregnet for et helt år med taksten. Det betyder, at du skal betale 3/4 af det gebyr, der hedder "Jan-sep 2023" og 1/4 af det gebyr der hedder "Okt-dec 2023".

Oversigt over affaldsgebyrer

Grundgebyret for 2023 er afhængigt af, hvilken type bolig du bor i. Grundgebyret dækker over flere udgifter; administration, genbrugsplads, farligt affald, genbrugsordningerne m.m.

I 2022 indførte vi et reduceret grundgebyr, du kan ansøge om, hvor der ikke er tilmeldt beholdere i minimum 6 måneder. Reduceret grundgebyr kan søges, hvis særlige forhold taler herfor. Gebyret benyttes kun efter forudgående dispensation.

Grundgebyr for affald Jan-sep 2023 Okt-dec 2023
Enfamiliehus 2.037 kr./år 2.615 kr./år
Sommerhuse 1.985 kr./år 2514 kr./år
Fælles renovation / etagebolig 1.777 kr./år 2.148 kr./år
Reduceret 1.453 kr./år 1.453 kr./år
Tømmefrekvens Enhed

Jan-sep 2023

Okt-dec 2023

Hver uge Sæk 110 liter * 1.774 kr./år 1.723 kr./år
Hver uge Minicontainer 140 liter 2.001 kr./år 1.949 kr./år
Hver uge Minicontainer 240 liter 2.203 kr./år 2.151 kr./år
Hver uge Minicontainer 400 liter 2.551 kr./år 2.499 kr./år

Hver uge

Minicontainer 660 liter 3.228 kr./år 3.177 kr./år
Hver 2. uge Sæk 110 liter * 887 kr./år 861 kr./år
Hver 2. uge Minicontainer 140 liter 1.000 kr./år 975 kr./år
Hver 2. uge Minicontainer 240 liter 1.101 kr./år 1.076 kr./år
Hver 2. uge Minicontainer 400 liter 1.275 kr./år 1.250 kr./år
Hver 2. uge Minicontainer 660 liter 1.614 kr./år 1.588 kr./år

Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tømninger.

* Kræver dispensation

Tømmefrekvens Enhed Jan-sep 2023 Okt-dec 2023
Hver uge Minicontainer 140 liter 1.947 kr./år 1.896 kr./år
Hver uge Minicontainer 240 liter 2.111 kr./år 2.060 kr./år
Hver uge Minicontainer 400 liter 2.398 kr./år 2.346 kr./år
Hver 2. uge Minicontainer 140 liter 973 kr./år 948 kr./år
Hver 2. uge Minicontainer 240 liter 1.056 kr./år 1.030 kr./år
Hver 2. uge Minicontainer 400 liter 1.199 kr./år 1.173 kr./år

Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tømninger.

Tømmefrekvens Enhed

Jan-sep 2023

Okt-dec 2023

Hver uge Minicontainer rumdelt 240 liter 2.181 kr./år 2.130 kr./år
Hver 2. uge  Minicontainer rumdelt 240 liter  1.090 kr./år 1.065 kr./år
Hver 3. uge Minicontainer rumdelt 240 liter 710 kr./år 

Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tømninger.

Når den nye affaldsordning træder i kraft den 1. oktober 2023, vil det være muligt at søge om at få tømt mad-/restbeholderen hver 3. uge. Det kræver dog en vurdering, da det ikke altid vil kunne lade sig gøre i forhold til ruteplanlægning og hygiejne i forhold til renovatørernes arbejdsvilkår.

Tømmefrekvens Enhed

Jan-sep 2023

Okt-dec 2023

Hver uge Sæk 110 liter * 1.092 kr./år 1.060 kr./år
Hver uge Minicontainer 140 liter 1.231 kr./år 1.200 kr./år
Hver uge Minicontainer 240 liter 1.356 kr./år 1.324 kr./år
Hver uge Minicontainer 400 liter 1.570 kr./år 1.538 kr./år
Hver uge Minicontainer 660 liter 1.986 kr./år 1.955 kr./år
Hver 2. uge Sæk 110 liter * 648 kr./år 630 kr./år
Hver 2. uge Minicontainer 140 liter 731 kr./år 712 kr./år
Hver 2. uge Minicontainer 240 liter 805 kr./år 786 kr./år
Hver 2. uge Minicontainer 400 liter 932 kr./år 913 kr./år
Hver 2. uge Minicontainer 660 liter 1.179 kr./år 1.161 kr./år

Ved sommerhuse indsamles restaffald ugentligt eller hver 2. uge i perioden 1. april-30. september, mens indsamling kun foregår hver 4. uge i perioden 1. oktober-31. marts.

I tabellen finder du dit årlige gebyr ved at se under den tømmefrekvens, dit sommerhus er tilmeldt i sommerperioden.

* Kræver dispensation

Tømmefrekvens Enhed Jan-sep 2023 Okt-dec 2023
Hver uge Minicontainer 140 liter  1.198 kr./år 1.167 kr./år
Hver uge Minicontainer 240 liter 1.299 kr./år 1.268 kr./år
Hver uge  Minicontainer 400 liter 1.475 kr./år 1.444 kr./år
Hver 2. uge Minicontainer 140 liter  711 kr./år 693 kr./år
Hver 2. uge  Minicontainer 240 liter  711 kr./år 753 kr./år
Hver 2. uge  Minicontainer 400 liter  876 kr./år 857 kr./år

Ved sommerhuse indsamles restaffald ugentligt eller hver 2. uge i perioden 1. april-30. september, mens indsamling kun foregår hver 4. uge i perioden 1. oktober-31. marts.

I tabellen finder du dit årlige gebyr ved at se under den tømmefrekvens, dit sommerhus er tilmeldt i sommerperioden.

Tømmefrekvens Enhed Jan-sep 2023 Okt-dec 2023
Hver uge Minicontainer rumdelt 240 liter 1.336 kr./år 1.304 kr./år
Hver 2. uge Minicontainer rumdelt 240 liter 792 kr./år 773 kr./år
Hver 3. uge Minicontainer rumdelt 240 liter 435 kr./år 

Ved sommerhuse indsamles restaffald ugentligt eller hver 2. uge i perioden 1. april-30. september, mens indsamling kun foregår hver 4. uge i perioden 1. oktober-31. marts.

I tabellen finder du dit årlige gebyr ved at se under den tømmefrekvens, dit sommerhus er tilmeldt i sommerperioden.

Når den nye affaldsordning træder i kraft den 1. oktober 2023, vil det være muligt at søge om at få tømt mad-/restbeholderen hver 3. uge. Det kræver dog en vurdering, da det ikke altid vil kunne lade sig gøre i forhold til ruteplanlægning og hygiejne i forhold til renovatørernes arbejdsvilkår.

En ekstra sæk koster 30 kr./stk.

Ekstra sække kan købes på Sorø Genbrugsplads eller Dianalund Genbrugsplads samt i Borgerservice.

Ekstra tømning af beholder koster 473 kr./beholder.

Tømmefrekvens Afstand Jan-sep 2023 Okt-dec 2023
Afstandstillæg ved tømning hver uge 20-40 meter 1.667 kr./år  1.667 kr./år
Afstandstillæg ved tømning hver uge 40-60 meter 2.121 kr./år 2.121 kr./år
Afstandstillæg ved tømning hver 2. uge 20-40 meter 833 kr./år 833 kr./år
Afstandstillæg ved tømning hver 2. uge 40-60 meter 1.060 kr./år 1.060 kr./år
Afstandstillæg ved tømning hver 3. uge 20-40 meter - 556 kr./år
Afstandstillæg ved tømning hver 3. uge 40-60 meter - 707 kr./år
Afstandstillæg ved tømning hver 4. uge 20-40 meter 417 kr./år 417 kr./år
Afstandstillæg ved tømning hver 4. uge 40-60 meter 530 kr./år 530 kr./år
Afstandstillæg ved tømning hver 8. uge 20-40 meter 208 kr./år 208 kr./år
Afstandstillæg ved tømning hver 8. uge 40-60 meter 265 kr./år 265 kr./år
Afstandstillæg ved tømning hver 12. uge 20-40 meter - 139 kr./år
Afstandstillæg ved tømning hver 12. uge 40-60 meter - 177 kr./å

Afstandstillægget pålægges pr. beholder.

Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tømninger.

Tømmefrekvens Afstand Jan-sep 2023 Okt-dec 2023
Afstandstillæg ved tømning hver uge 20-40 meter 1.026 kr./år 1.026 kr./år
Afstandstillæg ved tømning hver uge 40-60 meter 1.305 kr./år 1.305 kr./år
Afstandstillæg ved tømning hver 2. uge 20-40 meter 609 kr./år 609 kr./år
Afstandstillæg ved tømning hver 2. uge 40-60 meter 775 kr./år 775 kr./år

Afstandstillægget pålægges pr. beholder.

Ved tømning af en beholder flere gange ugentligt pålægges gebyret for ugetømning ganget med antallet af ugentlige tømninger.

Frekvens Enhed Jan-sep 2023 Okt-dec 2023
 Hver uge Sæk 110 liter 524 kr./år 473 kr./år
 Hver 2. uge Sæk 110 liter 262 kr./år 291 kr./år

Sorø Kommune kan anvise en plads, hvortil grundejer selv skal transportere sit affald, hvis tilkørselsforholdene til en ejendom ikke er farbare for en skraldebil.

Anvisningsgebyret modsvarer, at grundejer kan aflevere en sæk med restaffald ugentligt eller hver 2. uge.

 Frekvens Enhed Jan-sep 2023 Okt-dec 2023
 Hver uge Sæk 110 liter 322 kr./år 236 kr./år
 Hver 2. uge Sæk 110 liter 191 kr./år 173 kr./år

Sorø Kommune kan anvise en plads, hvortil grundejer selv skal transportere sit affald, hvis tilkørselsforholdene til en ejendom ikke er farbare for en skraldebil.

Anvisningsgebyret modsvarer, at grundejer kan aflevere en sæk med restaffald ugentligt eller hver 2. uge i perioden 1. april-30. september og hver 4. uge i perioden 1. oktober-31. marts.