Bliv leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp

Er du interesseret i at blive godkendt som privat leverandør, så søger Sorø Kommune leverandører til personlige plejeopgaver i hjemmeplejen. Orientér dig i bilagene med godkendelsesmaterialet for at se, hvordan du bliver leverandør.

Den kommunale godkendelsesmodel

Sorø Kommune anvender godkendelsesmodellen til at tilvejebringe det frie valg af personlig pleje og praktisk hjælp. Det betyder, at kommunen efter annoncering af kvalitets- og priskrav indgår aftale med alle interesserede private leverandører, der matcher kravene.

Baggrund

Frit valg af leverandør

Hjemmeboende borgere, der modtager hjemmehjælp, har siden den 1. januar 2003 haft mulighed for frit valg af leverandør. Ifølge Servicelovens § 91 skal kommunalbestyrelsen skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter Servicelovens § 83 kan vælge mellem to eller flere leverandører, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal.