Søg ældrebolig

Du kan søge om en ældrebolig, hvis du ikke kan klare hverdagen i dit nuværende hjem, fordi du er svækket eller har et handicap.

En ældrebolig er særligt indrettet til dig, der er ældre eller har et handicap. I en ældrebolig har du mulighed for at få samme hjælp, som hvis du boede i en almindelig bolig. Hvis du har hjemmeboende børn eller en partner, kan de også flytte med i ældreboligen.

Sådan foregår processen og sagsbehandlingen

 1. Du søger om at få en ældrebolig
 2. En visitator fra Team Ældre kontakter dig senest 8 uger efter, at vi har fået din ansøgning. Du og visitatoren aftaler et tidspunkt, hvor visitatoren kommer på besøg hjemme hos dig
 3. For at få tildelt en bolig skal du godkendes af Visitationen.  Visitationen vurderer, om du:
  • har varige funktionsnedsættelser, der ikke kan ændres eller bedres ved behandling, med bevilling af hjælpemidler eller ved ændringer i din bolig
  • primært færdes med ganghjælpemidler, ikke kan gå på trapper, har brug for elevator eller ikke har plads til din kørestol
  • er bevilget personlig og/eller praktisk hjælp (hjemmepleje)
  • ved et boligskifte forbedrer dine muligheder væsentligt for at klare din hverdag, så du forbliver så selvhjulpen som muligt
 4. Hvis du bliver godkendt til en ældrebolig, bliver kommer du på venteliste til de afdelinger, du har ønsket
 5. De personer, der har det største eller mest akutte behov, får tilbudt en ældrebolig først. I vurderingen af dit behov indgår både sociale, fysiske, psykiske og økonomiske forhold. Vi kan derfor ikke sige noget om, hvor lang tid der går, før du får en ældrebolig. Jo flere områder i kommunen du søger en ældrebolig i, des korterede kan du forvente, at ventetiden er.

Søg om ældrebolig

For at søge om ældrebolig skal du have følgende ved hånden:

 • NemID eller MitID (Løsningen kan også gennemføres uden NemID)
 • Pårørende/kontaktpersons adresse
 • Navn og telefonnummer til egen læge
 • Navn og adresse på ældreboliger. Du kan se en oversigt over ældreboligerne i Sorø Kommune lidt længere nede på siden
 • Oplysninger om indtægt/pension

Søg digitalt om ældrebolig

Hvis du ikke har NemID/MitID:

Har du ikke NemID/MitID kan du i stedet ansøge ved at udfylde et skema og sende det til Sorø Kommune, Team Ældre.

Sorø Kommune
Social Service, Team Ældre
Rådhusvej 8

4180 Sorø

Print og udfyld skema til ansøgning om ældrebolig

Praktiske oplysninger

Du kan få hjælp til digitale ansøgninger hos Borgerservice, hvis du f.eks. skal søge om ældrebolig, plejebolig, boligstøtte, pension eller varmehjælp.

Du skal bestille tid, inden du møder op, så en medarbejder har sat tid af til at hjælpe dig.

Bestil tid hos Borgerservice

Ældreboliger er omfattet af lejeloven. Derfor får du en lejekontrakt og skal betale husleje, varme m.v. Hvor meget huslejen er, afhænger både af boligens størrelse og beliggenhed.

Få hjælp til økonomiske forhold, når du skifter bolig

Når du skal flytte har du mulighed for at søge om støtte til:

Boligstøtte Lån til beboerindskud

Kontaktinfo

Social og Sundhed
Ring til 5787 6000 og spørg efter Team Ældre
Telefontid

Mandag-fredag 11-12