Hjælpemidler

Du kan søge om et hjælpemiddel, hvis du har et handicap. Det gælder, uanset om du er barn, ung eller voksen.

Har du en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som begrænser dig i dagligdagen, kan du søge om støtte til en lang række forskellige hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbil med mere, der kan være med til at give dig en lettere dagligdag.

Hjælpemidlerne skal kunne afhjælpe følgerne af din nedsatte funktionsevne eller gøre din hverdag lettere - gerne så du bliver mere selvstændig og uafhængig af andre. Du kan ikke få et hjælpemiddel, der kun er til motion, f.eks. en trehjulet cykel, gangstave osv.

Hjælpemiddel i forbindelse med behandling

Hvis du kun har brug for et hjælpemiddel i forbindelse med en behandling f.eks. på sygehuset, er det behandlingsstedet (sygehus eller skadestue), som skal sørge for de nødvendige hjælpemidler.

Forbrugsgode som hjælpemiddel

I visse tilfælde kan et hjælpemiddel betegnes som et forbrugsgode.

Et forbrugsgode er et produkt, som er fremstillet med den almindelige befolkning som målgruppe. Det vil sige, at alle har mulighed for at købe produktet, f.eks. en elscooter. Produktet er altså ikke fremstillet specielt med henblik på at afhjælpe en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Du kan få tilskud til hjælpemidler/forbrugsgoder, som koster over 500 kr., hvis du opfylder betingelserne for bevilling af et hjælpemiddel. Tilskuddet er som udgangspunkt 50 % af prisen på et standardprodukt.

Du kan ikke få et hjælpemiddel (f.eks. en kørestol), som du kun har brug for i forbindelse med ferie- og weekendophold.

Det er muligt at leje hjælpemidler hos private firmaer eller forretninger, men det er noget, du selv skal stå for.

Hvis du har et hjælpemiddel, der ikke umiddelbart kan medbringes, skal du kontakte Team Hjælpemidler på tlf.: 57 87 62 20 eller mail socialservice@soroe.dk for eventuelt at låne et ekstra hjælpemiddel.

Får du besøg af en person, der bruger et hjælpemiddel, som ikke umiddelbart kan medbringes, er det den kommune, vedkommende bor i, som du skal kontakte.

Der er mulighed for, at du selv kan vælge, hvor du køber dit hjælpemiddel.

Med Fritvalgsordningen kan du vælge et produkt fra en privat forhandler. Du kan dog højst få refunderet et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have anskaffet hjælpemidlet til, og hjælpemidlet må ikke være identisk med det hjælpemiddel, som kommunen kan skaffe.

Hvis du ønsker at benytte Fritvalgsordningen, skal du kontakte Team Hjælpemidler på tlf.: 57 87 62 20.

Tro og loveerklæring, nye ansøgninger

I enkle og entydige sager om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder, kan der træffes afgørelse alene på baggrund af din ansøgning. I de tilfælde skal din ansøgningen indeholde de oplysninger, der er nødvendige for afgørelsen, en tro - og loveerklæring om rigtigheden af disse oplysninger samt eventuelt anden relevant dokumentation herfor.

Det kan være nødvendigt at indhente yderligere oplysninger, hvis vi skønner, at det er nødvendigt, også selvom du har underskrevet en tro- og loveerklæring

Du kan finde tro- og loveerklæringen på borger.dk

Tro og loveerklæring, reparation og udskiftning

Der kan ydes hjælp til reparation og udskiftning af dine bevilgede hjælpemidler samt reservehjælpemidler efter behov.

Hvis du fortsat har behov for det pågældende hjælpemiddel og din funktionsnedsættelse i al væsentlighed er uændret siden seneste afgørelse, kan du vælge at gøre brug af en tro - og loveerklæring. Hvis du har underskrevet en tro - og loveerklæring skal der træffes afgørelse om udskiftning af bevilgede hjælpemidler uden, at der indhentes yderligere oplysninger.

Der kan desuden træffe afgørelse om reparation af et hjælpemiddel på baggrund af en tro - og loveerklæring fra dig.

Der kan kun anvendes en tro - og loveerklæring på hjælpemidler bevilget efter servicelovens § 112, hvorimod den ikke gælder for forbrugsgoder bevilget efter servicelovens § 113. Dette gælder også i de tilfælde, hvor et forbrugsgode udelukkende fungerer som et hjælpemiddel for dig.

Hvis der er sket ændringer i din funktionsnedsættelse, lovgivningen på området eller kommunens serviceniveau kan fremgangsmåden med tro - og loveerklæring ikke anvendes. I disse tilfælde skal sagen oplyses efter de almindeligt gældende regler. 

Du kan finde tro- og loveerklæringen på borger.dk

Kontaktinfo

Social og Sundhed
Social Service, Team Hjælpemidler

Telefontid

Mandag-fredag 11-12