Dagcenter 60+

Et dagcenter er for dig, der gerne vil fortsætte med at være aktiv og være en del af samfundet - også selvom du har brug for hjælp og støtte af fagpersonale for at kunne deltage i aktiviteter.

I et dagcenter kan du få hjælp og støtte til at fortsætte med at gøre det, du holder af, længst muligt. Det sker gennem træning, andre sundhedsfremmende aktiviteter og socialt samvær med personer, der ligesom dig har brug for støtte. Vores dagcentre er tilbud, du kan bruge, hvis du er over 60 år. Formålet med dagcentrene er at forebygge tab af dine færdigheder og sikre din helbredstilstand og trivsel.

En plads på et dagcenter kan både være relevant, hvis du bor alene og har behov for støtte til struktur i hverdagen for at kunne blive boende hjemme, eller hvis du bor sammen med en ægtefælle eller pårørende, der har behov for aflastning. 

Søg om dagcenter

Det er visitatorerne i Team Ældre, der kan hjælpe med at vurdere, om du er i målgruppen for at bruge et af kommunens dagcentre.

Sådan søger du:

  1. Ring eller send en mail til Team Ældre i Visitationen
  2. En visitator kontakter dig inden for 8 uger. Sammen finder I ud af, om du kan få en plads på et dagcenter

Der er to dagcentertilbud i kommunen. Du vil blive tilbudt en plads på det dagcenter, der geografisk ligger tættest på din bopæl.

Kontaktinfo

Social og Sundhed
Ring til 5787 6000 og spørg efter Team Ældre
Telefontid

Mandag-fredag 11-12