Dagcenter 60+

Et dagcenter er for dig, der gerne vil fortsætte med at være aktiv og være en del af samfundet - også selvom du har brug for hjælp og støtte af fagpersonale for at kunne deltage i aktiviteter.

Vores dagcentret er aktiverende tilbud du kan bruge, hvis du er over 60 år. Formålet med dagcentrene er at forebygge tab af dine færdigheder og sikre vedligeholdelse af din helbredstilstand og trivsel. I et dagcenter kan du få hjælp og støtte til at fortsætte med at gøre det, du holder af, længst muligt. Det sker gennem træning, andre sundhedsfremmende aktiviteter og socialt samvær med personer, der ligesom dig har brug for støtte. 

En plads på et dagcenter kan både være relevant hvis du bor alene og har behov for støtte til struktur i hverdagen for at kunne blive boende hjemme, eller hvis du bor sammen med en ægtefælle eller pårørende, der har behov for aflastning. 

Søg om dagcenter

Det er visitatorerne i Team Ældre, der kan hjælpe med at vurdere, om du er i målgruppen for at bruge et af kommunens dagcentre.

Sådan søger du:

  1. Ring eller send en mail til Team Ældre i Visitationen
  2. En visitator kontakter dig inden for 8 uger. Sammen finder I ud af, om du kan få en plads på et dagcenter

Der er to dagcentertilbud i kommunen. Du vil blive tilbudt en plads på det dagcenter, der geografisk ligger tættest på din bopæl.

Dagcentre

Hvad kan vi tilbyde?

Degneparken er et visiteret tilbud, til dig, der er over 60 år og har behov for støtte af fysiske, psykiske, kognitive eller sociale årsager samt aflastning af dine pårørende.

Der er fokus på fysiske og sociale aktiviteter og samvær. Aktiviteterne varierer fra forskellige spil, quiz og sang til aktiviteter i naturen eller til brug af naturen.

Der tilbydes vand og saftevand på holdet.

Der tilbydes primært halvdagspladser.

Kørsel

Der kan i specielle tilfælde og efter en konkret vurdering tilbydes kørsel med egenbetaling til Degneparken.

Kontaktoplysninger

Degneparken 1, 4293 Dianalund
Telefonnr.: 57 87 70 61
Daglig leder: Lone Bak Andersen
Mail: loba@soroe.dk

Hvad kan vi tilbyde?

Dagcenter Røde Kors Hjemmet er et visiteret tilbud, til dig, der er over 60 år og har behov for støtte af fysiske, psykiske eller sociale årsager samt aflastning af dine pårørende.

Der er fokus på fysiske og sociale aktiviteter og samvær. Aktiviteterne varierer fra forskellige spil, quiz og sang til aktiviteter i naturen eller til brug af naturen.

Der er mulighed for at købe en kop kaffe, brød og frugt. Du er meget velkommen til at tage din egen mad med til frokost.

Der tilbydes primært halvdagspladser.

Kørsel

Der kan i specielle tilfælde og efter en konkret vurdering tilbydes kørsel med egenbetaling til Røde Kors Hjemmet.

Kontaktoplysninger

Heglingevej 14, 4180 Sorø
Telefonnr.: 29 42 75 31 / 23 44 36 77
Leder: Janne Meisner Bremholm-Nielsen
Mail: roede-kors.dagcenter@soroe.dk

Kontaktinfo

Social og Sundhed
Social Service, Team Ældre

Telefontid

Mandag-fredag 11-12