Støtte og pleje

Ældrebolig

Du kan søge om en ældrebolig, hvis du ikke kan klare hverdagen i dit nuværende hjem, fordi du er svækket eller handicappet.

 En ældrebolig er særligt indrettet til dig, der er ældre eller har et handicap. I en ældrebolig har du mulighed for at få samme hjælp, som hvis du boede i en almindelig bolig. Hvis du har hjemmeboende børn eller en partner, kan de også flytte med i ældreboligen.

Sådan får du en ældrebolig

 1. Søg om at få en ældrebolig
 2. En visitator fra Team Ældre kontakter dig senest 8 uger efter, at vi har fået din ansøgning. Du og visitatoren aftaler et tidspunkt, hvor visitatoren kommer på besøg hjemme hos dig
 3. For at få tildelt en bolig skal du godkendes af Visitationen.  Der vil i vurderingen blive set på, om du:
  • har varige funktionsnedsættelser, der ikke kan ændres eller bedres ved behandling, med bevilling af hjælpemidler eller ved ændringer i din bolig
  • primært færdes med ganghjælpemidler, ikke kan gå på trapper, har brug for elevator eller ikke har plads til din kørestol
  • er bevilget personlig og/eller praktisk hjælp (hjemmepleje)
  • ved et boligskifte forbedrer dine muligheder væsentligt for at klare din hverdag, så du forbliver så selvhjulpen som muligt
 4. Hvis du bliver godkendt til en ældrebolig, bliver du sat på venteliste til de afdelinger, du har ønsket

Søg om ældrebolig

For at søge om ældrebolig skal du have følgende ved hånden:

 • NemID eller MitID (Løsningen kan også gennemføres uden NemID)
 • Pårørende/kontaktpersons adresse
 • Navn og telefonnummer til egen læge
 • Navn og adresse på ældreboliger. Du kan se en oversigt over ældreboligerne i Sorø Kommune lidt længere nede på siden
 • Oplysninger om indtægt/pension

Søg om ældrebolig

Hvis du ikke har NemID/MitID:

Har du ikke NemID/MitID kan du i stedet ansøge ved at udfylde et skema og sende det til Sorø Kommune, Team Ældre.

Sorø Kommune
Social Service, Team Ældre
Rådhusvej 8

4180 Sorø

Hent skema til ansøgning om ældrebolig

Praktiske oplysninger

Du kan få hjælp til digitale ansøgninger hos Borgerservice, hvis du f.eks. skal søge om ældrebolig, plejebolig, boligstøtte, pension eller varmehjælp.

Du skal bestille tid, inden du møder op, så en medarbejder har sat tid af til at hjælpe dig.

Bestil tid hos Borgerservice

De personer, der har det største eller mest akutte behov, får tilbudt en ældrebolig først.

I vurderingen af dit behov indgår både sociale, fysiske, psykiske og økonomiske forhold. Vi kan derfor ikke sige noget om, hvor lang tid der går, før du får en ældrebolig.

Jo flere områder i kommunen du søger en ældrebolig i, des korterede kan du forvente, at ventetiden er.

Ældreboliger er omfattet af lejeloven. Derfor får du en lejekontrakt og skal betale husleje, varme m.v. Hvor meget huslejen er, afhænger både af boligens størrelse og beliggenhed.

Få hjælp til økonomiske forhold, når du skifter bolig

Når du skal flytte har du mulighed for at søge om støtte til:

Boligstøtte Lån til beboerindskud

Oversigt over ældreboliger

I Sorø er ældreboligerne beliggende på:

 • Søvænget

 • Vedelsgade

 • Boldhusgade og Rolighed

 • Alléen 4

 • Rosenhaven, Dr. Kaarsbergsvej

 • Sunesvej

 • Østervang

 • Tulipanhaven

Alle boligerne udlejes via DAB, Sorø Boligselskab. På deres hjemmeside kan du finde flere informationer om de enkelte boliger, herunder størrelsen på boligen.

DAB, Sorø Boligselskab

I Stenlille er ældreboligerne beliggende på:

 • Kirkevej 18 A-C

 • Sneppevej

 • Skovglimt

Boligerne udlejes via VAB - Vestsjællands Almene Boligselskab. På deres hjemmeside kan du finde flere informationer om de enkelte boliger, herunder størrelsen på dem.

VAB - Vestsjællands Almene Boligselskab

I Dianalund og Ruds Vedby er ældreboligerne beliggende på:

 • Degneparken, Dianalund

 • Søparken, Ruds Vedby

 Alle boligerne udlejes via DAB, Sorø Boligselskab. På deres hjemmeside kan du finde flere informationer om de enkelte boliger, herunder størrelsen på boligen.

DAB, Sorø Boligselskab

POLITIK OG INDFLYDELSE

Tilsynsrapporter

Vi fører løbende tilsyn med de plejecentre, der er i Sorø Kommune. Det gør vi for at sikre, at vi hele tiden tilbyder de bedst mulige vilkår til dig som borger.

Styrelsen for patientsikkerhed og Arbejdstilsynet foretager også løbende tilsyn.

Se tilsynsrapporter

Politik og indflydelse

Kvalitetsstandarder

Kriterierne for at søge en ældrebolig er besluttet af Kommunalbestyrelsen. Dem kan du læse i vores kvalitetsstandard for Ældre- og plejeboliger her:

Kvalitetsstandarder

Kontaktinfo

Social og Sundhed
Social Service, Team Ældre

Telefontid

Mandag-fredag 11-12