Hjælp til kørsel

Læs om forskellen på flextur (flextrafik) og flexhandicap (handicapkørsel) og få vejledning til at ansøge om de forskellige former for kørsel.

Flextur

Flextur er et supplement til den kollektive trafik og er kørsel mellem to adresser, som du selv vælger. Flextur kan benyttes af alle, og du betaler selv for kørslen.

Flexture køres af taxaer og liftvogne, men er ikke taxakørsel, da du ofte vil komme til at køre sammen med andre, der også har bestilt kørsel. Du kan derfor ikke være sikker på, at du bliver kørt direkte, men du betaler naturligvis kun for den direkte afstand til din destination.

Du kan bestille flextur hos Movia på tlf. 70 26 27 27.

Læs mere om Flextur hos Movia

 

Flextrafik (handicapkørsel)

Er du over 18 år, kan du søge om handicapkørsel, hvis du er kørestolsbruger, anvender et ganghjælpemiddel, som eksempelvis rollator, gangbuk eller albuestokke, eller er blind/stærkt svagsynet. Du kan kun komme med i ordningen, hvis du ikke er i stand til at benytte offentlige transportmidler med hjælp fra en ledsager. Kørestol eller ganghjælpemiddel skal endvidere være bevilget af det offentlige/kommunen.

Kørslen omfatter kørsel til fritidsaktiviteter/-gøremål, som eksempelvis besøg hos familie og venner, indkøb, fritids- og kulturaktiviteter, tandlæge, blodprøvetagning, privat fysioterapi og lignende. Du kan som udgangspunkt ikke benytte ordningen til kørsel til læge eller speciallæge.

Sådan søger du

En visitator (sagsbehandler) i Team Ældre skal vurdere, om du opfylder kriterierne for at blive optaget i kørselsordningen.

Du ansøger ved at udfylde og underskrive vores ansøgningsskema og sende det til:

Sorø Kommune
Team Ældre
Rådhusvej 8
4180 Sorø

Hent ansøgningsskema i pdf

Bestil kørsel

Hvis du allerede er bevilget handicapkørsel skal kørsel bestilles på tlf. 70 26 27 27.

Læs mere om Flexhandicap hos Movia

Kontaktinfo

Social og Sundhed
Ring til 5787 6000 og spørg efter Team Ældre
Telefontid

Mandag-fredag 11-12