Sådan behandler vi din ansøgning

Her kan du læse om, hvad der sker undervejs i behandlingen af din ansøgning om hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer.

Ansøgningsprocessen

Vi behandler som udgangspunkt ansøgninger i den rækkefølge de kommer ind, og du skal være forberedt på, at sagsbehandlingen kan tage noget tid. Vi screener dog alle ansøgninger vi modtager for at sikre, at de ansøgninger som kræver hurtigere sagsbehandling end andre behandles hurtigst muligt.

Når du søger digitalt om en eller flere hjælpemidler, forbrugsgoder eller boligindretning, vil din ansøgning som regel blive behandlet på følgende måde;

 1. Vi modtager din ansøgning, og du modtager et kvitteringsbrev med information om den politisk besluttede afgørelsesfrist. Hvis du bliver i tvivl om, om Team hjælpemidler har modtaget din ansøgning, bedes du kontakte os.     
 2. Vi belyser din sag ved blandt andet at gennemgå allerede foreliggende oplysninger i din sag hos os eller eventuelt indhente oplysninger hos f.eks. læge, sygehus eller andre forvaltninger i kommunen.
 3. I nogle tilfælde vil vi kontakte dig for afklarende spørgsmål til din ansøgning og i andre tilfælde vil vi kontakte dig for et hjemmebesøg, hvor du har mulighed for at uddybe din ansøgning. Du har ret til en bisidder til mødet, f.eks. en pårørende, en ven eller en repræsentant fra en patientorganisation. De oplysninger du giver os i forbindelse med mødet, vil indgå i vurderingen af dit behov for et hjælpemiddel, forbrugsgode eller en boligindretning.
 4. Når sagen er tilstrækkeligt belyst, træffer vi afgørelse på baggrund af en samlet vurdering af din situation. Vi ser blandt andet på varighedsprincippet. Det betyder, at de helbredsmæssige forhold ikke blive bedre indenfor en overskuelig fremtid. Det betyder også, at der i lang tid fremover skal være behov for hjælpemidler for at afhjælpe følgerne af din nedsatte funktionsevne. Der skal således være tale om en varigt nedsat funktionsevne.

Sagsbehandlingstid

I Sorø Kommune er der vedtaget lovbestemte sagsbehandlingsfrister for ansøgninger. Det betyder, at du kan forvente, at vi har truffet afgørelse i din sag, før den pågældende frist er gået. Fristen regnes fra ansøgningsdatoen. I perioder med øget sagspres, vil du kunne forvente en øget sagsbehandlingstid. Hvis dette sker, vil du blive orienteret om det.

 • Nødkald § 112 (Ved akut behov: samme dag/førstkommende hverdag): 1 uge.
 • Mindre (komplekse) hjælpemidler og forbrugsgoder: 5 uger.
 • Høre- og synstekniske hjælpemidler: 4 uger fra den dato hvor Sorø Kommune modtager indstillingen fra CSU Slagelse.
 • Større (mere komplekse) hjælpemidler og forbrugsgoder: 12 uger.
 • Informations- og kommunikationshjælpemidler: 32 uger.
 • Brystproteser, paryk og tracheostomi: 4 uger.
 • Diabetes, kateter og stomi: 4 uger.
 • Inkontinens: 20 uger.
 • Fodtøj og fodindlæg: 8 uger.
 • Proteser, ortoser og særlige kompressionshjælpemidler: 12 uger.
 • Servicehund: 32 uger.
 • Støtte til køb af biler m.m.: 32 uger.
 • Mindre boligindretning i nuværende bolig: 5 uger.
 • Større boligindretning i nuværende bolig: 12 uger.
 • Ombygning, tilbygning, skift til anden boliger: 32 uger.

Kontaktinfo

Social og Sundhed
Social Service, Team Hjælpemidler
Telefontid

Mandag-fredag 11-12

Senest opdateret 30-11-2023