Søg hjælpemidler

Søg om støtte til hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer, hvis du har en varig nedsat funktionsevne, der påvirker dig i sådan en grad, at du har svært ved at klare bestemte opgaver i dagligdagen eller i dit arbejdsliv.

Har du brug for hjælpemidler i en kortere, midlertidig periode, skal disse i de fleste tilfælde lånes af det sygehus, hvor du er i behandling.

Prøv guiden og få mere information om hjælpemidler fra kommunen

Kan jeg få et hjælpemiddel?

Denne guide giver information om, hvordan du kommer videre med spørgsmål om hjælpemidler. Det er ikke et digitalt selvbetjeningsforløb, hvor du kan færdiggøre ansøgninger.

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligændringer

Digital ansøgning

Det skal du have klar: 

 • MitID 
 • Hvis du har relevante og gyldige journaludskrifter eller erklæringer fra læger eller sygehus, vil det lette sagsbehandlingen. Dokumentationen skal sendes som pdf (ikke skærmfotos). 

 Ansøg

Mere om hjælpemidler

Du skal bruge selvbetjeningsknapperne på denne side for at søge om hjælpemidler. De oplysninger, du giver i din ansøgning, bliver brugt af kommunen til at afgøre din sag.

Hvis det er første gang du søger, eller din funktionsevne har ændret sig siden din sidste ansøgning, skal du medsende de nyeste oplysninger fra sygehus eller din læge. Alternativt skal du give os samtykke til at indhente de nyeste oplysninger.

Hvis du ikke er tilmeldt digitale selvbetjeningsløsninger, kan du kontakte Team Hjælpemidler på telefon 57 87 62 20 og blive guidet videre.

Det er ikke muligt at leje et hjælpemiddel gennem kommunen i en midlertidig periode. Der findes andre private udbydere, som tilbyder dette.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er muligt at søge om sædvanligt indbo. Sædvanligt/almindeligt indbo kan være:

 • Robotstøvsuger
 • Robotgulvvasker
 • Ladcykel med eller uden el
 • Kontorstol
 • Hvilestol uden særlige funktioner
 • Fjernsyn
 • Computer
 • Mobiltelefon og tablet
 • Elevationsseng
 • Høretelefoner

Det er heller ikke muligt at søge om trænings- og behandlingsredskaber som et hjælpemiddel.

Kropsbårne hjælpemidler er en fælles betegnelse for hjælpemidler, som bæres på kroppen, f.eks. proteser, fodtøj eller inkontinenshjælpemidler. Herunder er også diabeteshjælpemidler.

Kropsbårne hjælpemidler er personlige og ejes af dig. Du skal derfor ikke aflevere dem tilbage, hvis du ikke længere har brug for dem.

Nogle af de typer personlige (kropsbårne) hjælpemidler, du kan søge støtte til, er:

 • Ortopædisk fodtøj eller indlæg
 • Arm- og benproteser
 • Støttekorsetter og bandager
 • Parykker
 • Brystproteser
 • Stomihjælpemidler
 • Inkontinenshjælpemidler (bleer og katetre)
 • Diabeteshjælpemidler
 • Kompressionshjælpemidler
 • Kropsbårne synshjælpemidler til personer med varig øjenlidelse

Vær opmærksom på, at lovgivningen for bevilling af hjælpemidler kan ændre sig. Det kan i visse tilfælde medføre ændrede afgørelser på ansøgninger om hjælpemidler, som du tidligere har fået bevilget.

For nogle hjælpemidler er der en egenbetaling. Det vil sige, at du selv betaler det årligt regulerede beløb for den pågældende type hjælpemiddel, og kommunen giver støtte til resten.

Se satser for hjælpemidler hos Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Hjælpemidler, som ikke er personlige, kan fx være

 • Rollator
 • Kørestol
 • El-scooter
 • Toiletforhøjer

Denne type hjælpemidler bliver i Sorø Kommune kaldt for ’genbrugshjælpemidler’, fordi de har været brugt før og kan blive brugt igen. Hjælpemidlet bliver rengjort og istandsat, inden det kommer hjem til dig.

Forbrugsgoder er produkter, som massefremstilles og forhandles bredt til alment brug i befolkningen. Du kan få tilskud til visse forbrugsgoder, hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap. Kommunen skal yde støtte til forbrugsgodet, hvis det i væsentlig grad kan afhjælpe dig, lette din dagligdag eller hvis det er nødvendigt for, at du kan udøve et erhverv. Du kan ikke få tilskud til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo, som for eksempel en elevationsseng, telefon eller tv.

Hvis forbrugsgodet udelukkende har til formål at afhjælpe dig grundet dit handicap, er det kommunen, som betaler anskaffelsesprisen. Hjælpen kan ydes som lån.

Du kan søge om hjælp ved kommunen, hvis du grundet et varigt fysisk eller psykisk handicap har brug for hjælp til boligændringer, som er nødvendige for at du kan opholde dig i din bolig. Fx fjernelse af dørtrin eller udvidelse af døråbninger.

Hvis din nuværende bolig ikke kan ændres i tilstrækkelig grad, kan kommunen i nogle tilfælde yde hjælp til at få dækket de udgifter, der er forbundet med at finde en ny og mere tilgængelig bolig. 

Skal du bruge hjælpemidler på dit uddannelsessted, skal du kontakte uddannelsesstedet. Gerne i god tid inden skoleåret begynder, eller semesterstart.

Hvis du har brug for hjælpemidler på din arbejdsplads, skal du kontakte Jobcenteret i din hjemkommune.

Kontakt medarbejder i Sorø Kommune om handicap og job

Sorø Kommune har en samarbejdsaftale med Synsafdelingen i Slagelse Kommune. Du skal derfor henvende dig direkte til Synsafdelingen, hvis du har specielle synsproblemer og har brug for synshjælpemidler. Dette gælder også, hvis du har behov for reparation eller genbevilling.

Synsafdelingen Slagelse Kommune

Læs mere om hjælp til hørevanskeligheder og høretekniske hjælpemidler

Hørevanskeligheder | Sorø Kommune (soroe.dk)

Kontaktinfo

Social og Sundhed
Social Service, Team Hjælpemidler
Telefontid

Mandag-fredag 11-12

Senest opdateret 07-06-2024