Økonomisk hjælp til kloakarbejde

Der er en række muligheder for økonomisk hjælp, hvis du er blevet varslet et påbud om at ændre på kloak- og spildevandsforholdene på din ejendom.

Her kan du læse om, hvilke økonomiske låne og afdragsmuligheder du har, hvis din ejendom ikke tidligere har været tilsluttet den offentlige kloak, og du har modtaget et varsel af påbud om at tilslutte din ejendom til den offentlige kloak.

Afdragsordning ved Sorø Spildevand A/S

Hvis du skal tilsluttes offentlig kloak, kan du søge om fristforlængelse på 3 år samt om tilbud på en afdragsordning til at dække udgifterne.

For at du kan få en afdragsordning og/eller fristforlængelse, skal din samlede årlige husstandsindkomst være under 352.642 kr. (2024). Beløbet forhøjes med 46.197 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år, dog max fire børn, på ansøgningstidspunktet.

Afgørelsen skal træffes sammen med påbuddet om tilslutning, derfor skal du søge ordningen, når du har modtaget et varsel om påbud fra os. Hvis du er berettiget til afdragsordningen, skal du ansøge inden du modtager selve påbuddet. Alle frister vil fremgå af vores varsel om påbud.

Procedure for at få afdragsordningen:

 • Du skal udfylde ansøgningsskemaet, som du finder nedenfor
 • Du skal vedlægge kopi af årsopgørelse fra SKAT for alle i husstanden
 • Sorø Kommune vurderer årsindkomsten i din husstand og sender afgørelsen til dig
 • Hvis du er berettiget, kan du herefter søge om tilbud fra Sorø Spildevand A/S. Dette skal du gøre inden for en måned efter, at du har modtaget kommunens afgørelse
 • Sorø Spildevand A/S vil inden for fire måneder sende dig et tilbud på kloakarbejdet
 • Du har en måned til at acceptere tilbuddet fra Sorø Spildevand A/S
 • Når du har accepteret tilbuddet, er det Sorø Spildevand A/S, der udføre kloakarbejdet på din grund inden for den fastsatte påbudsfrist
 • Du afdrager herefter på lånet til forsyningen over en 20-årig periode

Ansøg om afdragsordning og/eller fristforlængelse

Læs vejledende notat til ansøgningsblanket

 • Gem det udfyldte ansøgningsskema på din PC
 • Send ansøgningsskemaet til Sorø Kommune med årsopgørelser for alle hustandens beboere over 18 år.
 • Send ansøgningen med Digitalpost, med almindeligt brev eller med Digitalpost.

Indefrysning af kloakudgifter til tilslutning til offentlig kloak

Sorø Kommune yder lån til borgere, der får påbud om tilslutning til offentlig kloak, og som opfylder kravene i grundskyldslåneloven. Der er forskellige krav, du skal opfylde for at kunne få indefrosset udgifterne til det påbudte kloakarbejde. F.eks. skal du eller din ægtefælle have fast bopæl i landet og være fyldt 65 år eller modtage social pension, delpension eller efterløn.

Når du har modtaget påbud om tilslutning til offentlig kloak, kan du ansøge om indefrysning af udgifterne.

Hvis du bliver godkendt til at optage lånet, betyder det konkret, at kommunen betaler regningen for det påbudte arbejde og indefryser udgifter til det påbudte kloakarbejde. Kommunen tager pant i låntagers ejendom ved indefrysning af udgifter til det påbudte kloakarbejde på ejendomsskatten.

Læs om lån til påbudte udgifter

Afdragsordning ved Sorø Spildevand A/S

Hvis din ejendom er tilsluttet den offentlige kloak, og du har modtaget et varsel om påbud om at adskille regn- og spildevand (kloakseparering), kan du ansøge om at få et tilbud på en afdragsordning til at dække udgifterne.

For at du kan få en afdragsordning, skal din samlede årlige husstandsindkomst være under 352.642 kr. (2024). Beløbet forhøjes med 46.197 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år, dog max fire børn, på ansøgningstidspunktet.

Afgørelsen skal træffes sammen med påbuddet om kloaksepareringen, derfor skal du søge ordningen, inden fristen i varsel om påbud udløber.

Alle frister vil fremgå af vores varsel om påbud.

Procedure for at søge om afdragsordningen:

 • Du skal udfylde ansøgningsskemaet og underskrive med MitId.
 • Du skal vedlægge kopi af årsopgørelse fra SKAT for alle i husstanden
 • Sorø Kommune vurderer årsindkomsten i din husstand og sender afgørelsen til dig
 • Hvis du er berettiget, kan du herefter søge om tilbud fra Sorø Spildevand A/S. Dette skal du gøre inden for en måned efter, at du har modtaget kommunens afgørelse
 • Sorø Spildevand A/S vil inden for fire måneder sende dig et tilbud på kloakarbejdet
 • Du har en måned til at acceptere tilbuddet fra Sorø Spildevand A/S
 • Når du har accepteret tilbuddet, er det Sorø Spildevand A/S, der udfører kloakarbejdet på din grund inden for den fastsatte påbudsfrist
 • Du afdrager herefter på lånet til forsyningen over en 20-årig periode.

Hvis du gerne vil have tilsendt ansøgningsskemaet til din postkasse, skal du kontakte spildevandsafdelingen på spildevand@soroe.dk

Søg om afdragsordning her

Indefrysning af kloakudgifter til at adskille regn- og spildevand

Sorø Kommune yder lån til borgere, der får påbud om kloakseparering, og som opfylder kravene i grundskyldslåneloven. Der er forskellige krav, du skal opfylde for at kunne få indefrosset udgifterne til det påbudte kloakarbejde. F.eks. skal du eller din ægtefælle have fast bopæl i landet og være fyldt 65 år eller modtage social pension, delpension eller efterløn.

Når du har modtaget påbud om kloakseparering af regn- og spildevand, kan du ansøge om indefrysning af udgifterne.

Hvis du bliver godkendt til at optage lånet, betyder det konkret, at kommunen betaler regningen for det påbudte arbejde og indefryser udgifter til det påbudte kloakarbejde. Kommunen tager pant i låntagers ejendom ved indefrysning af udgifter til det påbudte kloakarbejde på ejendomsskatten.

Læs om lån til påbudte kloakudgifter

Afdragsordning ved Sorø Spildevand A/S

Hvis du har fået varsel af påbud om forbedret spildevandsrensning har Teknik og Miljøudvalget forlænget fristen til 3 år. Fristen kan derfor ikke forlænges yderligere.

Du kan derudover ansøge Sorø Kommune om en afdragsordning.

Afgørelsen om berettigelse til afdragsordning skal træffes sammen med påbuddet om forbedret spildevandsrensning, derfor skal du søge ordningen, når du har modtaget et varsel om påbud fra os. Hvis du er berettiget til afdragsordningen, skal du ansøge inden du modtager selve påbuddet. Alle frister vil fremgå af vores varsel om påbud.

For at du kan få en afdragsordning, skal din samlede årlige husstandsindkomst være under 352.642 kr. (2024). Beløbet forhøjes med 46.197 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år, dog max fire børn, på ansøgningstidspunktet.

Procedure for at få afdragsordningen:

 • Du skal udfylde ansøgningsskemaet, som du finder nedenfor
 • Sorø Kommune vurderer årsindkomsten i din husstand og sender afgørelsen til dig
 • Hvis du er berettiget, kan du herefter søge om tilbud fra Sorø Spildevand A/S. Dette skal du gøre inden for en måned efter, at du har modtaget kommunens afgørelse
 • Sorø Spildevand A/S vil inden for fire måneder sende dig et tilbud på kloakarbejdet
 • Du har en måned til at acceptere tilbuddet fra Sorø Spildevand A/S
 • Når du har accepteret tilbuddet, er det Sorø Spildevand A/S, der udføre kloakarbejdet på din grund inden for den fastsatte påbudsfrist
 • Du afdrager herefter på lånet til forsyningen over en 20-årig periode

 Ansøg om afdragsordning

Læs vejledende notat til ansøgningsblanket

 • Gem det udfyldte ansøgningsskema på din PC
 • Send ansøgningsskemaet til Sorø Kommune med årsopgørelser for alle hustandens beboere over 18 år.
 • Send ansøgningen med Digitalpost, med almindeligt brev eller med Digitalpost.

Indefrysning af udgifter til at forbedre din spildevandsrensning

Sorø Kommune yder lån til borgere, der får påbud om forbedret spildevandsrensning, og som opfylder kravene i grundskyldslåneloven. Der er forskellige krav, du skal opfylde for at kunne få indefrosset udgifterne til det påbudte kloakarbejde. F.eks. skal du eller din ægtefælle have fast bopæl i landet og være fyldt 65 år eller modtage social pension, delpension eller efterløn.

Når du har modtaget påbud om at forbedre din spildevandsrensning, kan du ansøge om indefrysning af udgifterne.

Hvis du bliver godkendt til at optage lånet, betyder det konkret, at kommunen betaler regningen for det påbudte arbejde og indefryser udgifter til det påbudte kloakarbejde. Kommunen tager pant i låntagers ejendom ved indefrysning af udgifter til det påbudte kloakarbejde på ejendomsskatten, hvorfor det er et krav, at der er friværdi i ejendommen.

Læs om lån til påbudte udgifter

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Ring til 5787 6000 og spørg efter afdeling for Spildevand
Åbningstider på rådhuset
 • Man-ons 10-13
 • Tors 10-17
 • Fre 10-13