Snerydning

Når der er varsel om frost, salter vi på de mest trafikerede veje, inden temperaturen når under frysepunktet. Det er mest effektivt og kræver mindst salt.

Du har pligt til at holde dit fortov og din indkørsel fri for is og sne, så postbuddet, skraldemanden og dine gæster kan komme sikkert til og fra din bolig.

Desuden skal grundejerne rydde sne og glatførebekæmpe trapper til deres ejendomme.

Snerydning

Snerydning udfører kommunen efter prioriteringen i Vinter og renholdelsesregulativet, når sne er faldet i et sådan omfang, at den hindrer en normal afvikling af færdsel på offentlige veje og stier. Fra 1. november - 1. april følger vi vejrsituationen døgnet rundt. 

  1.  trafikveje, busruter og særlige gennemgående veje har 1. prioritet og ryddes på alle tider af døgnet.
  2.  betydende trafikveje med kollektiv trafik, pladser samt offentlige stier i byer har 2. prioritet og ryddes i tidsrummet 04.00 til 23.00, hvis der ligger sne i over 5 cm.
  3.  mindre betydende trafikveje, større fordelingsveje i industri- og boligområder ryddes når de øvrige veje er ryddet og i den rækkefølge de øvrige sne- og glatføreopgaver tillader det indenfor normal arbejdstid.
  4.  lokale pladser og boligveje ryddes kun, når der er udsigt til længevarende kraftigt snefald eller der er problemer med fremkommeligheden.

Offentlige stier på landet og i sommerhusområder ryddes ikke. Vores prioritering af saltning og snerydning er bestemt ud fra vejens betydning for trafikken. Prioritering er nødvendig, da det ikke er praktisk muligt at rydde cirka 500 km vej og 10 km cykelsti på én gang.

Du kan se prioriteringen af din vej på Sorøkortet

Snerydning skal ske snarest muligt efter snefald.

Du har pligt til at holde dit fortov og din indkørsel fri for is og sne, så postbuddet, skraldemanden, hjemmehjælperen og dine gæster kan komme sikkert til og fra din bolig.

Glatførebekæmpelse kan ske ved spredning af grus, sand, salt eller evt. saltholdigt grus. Som grundejer har du det juridiske ansvar for den samlede vintervedligeholdelse på de fortove og stier, der støder op til grunden. Det betyder, at du som grundejer kan blive erstatningspligtig for uheld som følge af manglende eller mangelfuld vintervedligeholdelse.

Som grundejer har du ansvaret for at holde tilstødende fortov sikkert om vinteren. Det betyder, at du har pligt til at snerydde, glatførebekæmpe og renholde fortov eller sti, som ligger i forlængelse af indgangen til din ejendom.

Hvis du bor på en hjørnegrund, skal du rydde sne og glatførebekæmpe fortovet eller stien ud for hele din ejendom.

Hvis du bor med offentlige veje på begge sider af din grund, har du kun pligt til at snerydde og glatførebekæmpe det fortov, som du har direkte adgang til.

Reglerne om snerydning er beskrevet i kommunens Vinter og renholdelsesregulativet.

Private fællesveje og stier

Grundejerne har pligt til at rydde sne og glatførebekæmpe på fortov og kørebane på private fællesveje og stier.

Brug grus i glatføre

Spar på saltet og brug grus

Vej og Park anbefaler, at du bruger grus i glatføre.

Salt er også en mulighed, men du bør bruge det med omtanke, da salt kan gøre skade på belægninger, planter og dyr.

Salt kan blandes op med grus i forholdet 50% grus og 50% salt.

Du kan også spare på saltet ved at lave en saltlage af lunkent vand i forholdet 1 del salt til fire dele vand.

Til at sprede lagen kan du bruge en vandkande med brusehoved.

Kontaktinfo

Vej og Parks Driftsvagt
Sne- og glatførebekæmpelse
Åbningstider
  • Alle dage 04:00-23:00
  • i perioden 16. oktober til 15 april

Ved ikke akutte henvendelser kan Vintertjenestens administration kontaktes på mail: trafik@soroe.dk

Senest opdateret 30-08-2023