Brug af knust asfalt

Du skal søge om tilladelse, hvis du ønsker at anvende knust asfalt på stier, indkørsler, pladser, parkeringspladser eller markveje.

Asfalt indeholder, afhængigt af dens oprindelse, tjærestoffer og oliestoffer. Derfor er der risiko for, at der sker forurening, hvis knust asfalt blandes op med den omkringliggende jord.

Ansøgningen sendes til jord@soroe.dk

Hvis den knuste asfalt anvendes til opbygning og bundsikring af egentlige veje med tæt bærelag/slidlag, kræver det ikke tilladelse.

Oplysninger om knust asfalt, som ikke er en del af egentlige veje, videregives til Region Sjælland til vurdering af, om arealet skal kortlægges som forurenet. 

Du kan læse mere på Regionens hjemmeside.

Kontaktinfo

Teknik Miljø og Drift
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13