Event på Infostander

På Nordmarksvej i Sorø står der en 'infostander', hvor du kan reklamere for arrangementer i Sorø Kommune, som er åbne for offentligheden og appellerer til en bred målgruppe

Infostanderen administreres af Sorø Kommune, der skal godkende indholdet for at sikre, at den ikke fjerner fokus fra trafikken.

Du kan som udgangspunkt få din plakat i infostanderen 7 dage før arrangementet løber af stablen.

Få godkendt din plakat til infostanderen

Send en pdf af plakaten til trafik@soroe.dk - helst 2 uger før du ønsker den i standeren.

Du skal selv sørge for trykning og opsætning af plakaten.

Du skal aftale afhentning af nøglen til standeren med Vejgruppen på trafik@soroe.dk.

Krav og tips til din plakat

Arrangementerne kan være arrangeret af foreninger, offentlige eller private organisationer/virksomheder eller sammenslutninger.

Plakaten må ikke indeholde stødende billeder eller tekst.

Plakaten må ikke reklamere for andet end det aktuelle arrangement.

Du må godt reklamere for et arrangement i Sorø Kommune, hvor der skal betales entré.

Begivenheden skal have en størrelse og relevans, som bidrager til brandingen af Sorø Kommune.

Kommunen kan også publicere information, f.eks. større borgermøder og kampagner. Herunder vil også kampagner for bosætning og byfornyelsesprojekter kunne være aktuelle, men det skal være overordnede generelle kampagner og ikke enkeltstående aktiviteter for ejendoms- og grundsalg.

Visningsperioden og frekvensen er afhængig af begivenhedens størrelse og antallet af begivenheder i den pågældende periode. Visningen starter som udgangspunkt 7 dage før arrangementets afholdelse.

Tænk i korte og enkle budskaber - det er begrænset, hvor meget tekst de forbipasserende kan nå at læse.

Som udgangspunkt skal der være en overskrift, en underoverskrift og dato for arrangementet.

Lys tekst fungerer godt på mørk/farvet baggrund.

Brug en stor skriftstørrelse. 

Når du har lavet din plakat, er det en god idé at se på den i halv størrelse (50 %). Hvis plakaten fungerer i denne størrelse, fungerer den med stor sandsynlighed også på den store informationsstander.

Mål på plakaten

Plakaten skal have følgende mål: h. 1750 mm, b. 1185 mm. Rammen omkring standeren dækker lidt af plakaten, der får et synligt mål på: h. 1687 mm, b. 1102 mm.

Der er gribekroge i standeren, som plakaten bliver hængt op i, så din plakat hænger foran den faste plakat.

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Ring til 5787 6000 og spørg efter Trafikafdelingen
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13