Beskæring af træer og buske

Sorø Kommune beskærer ikke træer og buske, medmindre grenene udgør en sikkerhedsrisiko, det er nødvendigt for trafiksikkerheden eller på grund af planmæssige forhold.

Fældning og beskæring af kommunens træer 

Træer er et levested for mange dyr. Jo større trækronen er, jo flere dyr kan den huse, og jo større værdi har træet i den samlede biodiversitet. Derfor beskærer Sorø Kommune som udgangspunkt ikke trækroner, medmindre grenene udgør en sikkerhedsrisiko, er nødvendigt af hensyn til trafiksikkerhed eller er underlagt planmæssige forhold, der gør, at der skal kronbeskæres.  

 

Situationer, hvor kommunen IKKE beskærer og fælder beplantning

 • Nedfaldne blade, kviste, frø og frugter i haver, i tagrender, på bygningstage og på belægninger. Blade kan give gener for naboer, men træer og buskes samlede vigtige rolle i Sorø Kommune samt eventuelle lov- og planmæssige forhold, overstiger generne som blade, kviste, frø og frugter måtte give.
 • Træers afsondring af harpiks og safter, eller afsondring fra fugle/insekter.
 • Afsondring fra råger imødekommer ikke en beskæring eller fældning, men ved større rågekolonier, kan man søge om reguleringstilladelse eller nedtagning af reder.
 • Skygge på grunden
 • Manglende udsigt
 • Antenne-, parabol- og solcelleforhold.
 • Manglende udsyn til reklameskilte og butiksfacader
   

Situationer, hvor kommunen kan imødekomme ønske om beskæring eller fældning

 • Hvis det vurderes, at træet/busken er til fare for trafiksikkerhed, for en grundejers ejendom eller for mennesker generelt.
 • Hvis der er sket skade på mure, tage, hegn og belægninger, som tydeligt kan bevises at være forårsaget af træer eller buske.
 • Hvis der er sket skader på hegn, belægninger og mure på grund af rødder, som tydeligt kan bevises at være forårsaget af træer eller buske.
 • Hvis træet/busken er underlagt planmæssige eller lovgivningsmæssige forhold, der foreskriver en bestemt pleje eller beskæring.
   

 

Kontaktinfo

Teknik, Miljø og Drift
Ring på vores hovednummer 5787 6000 og spørg efter Vej og Park