Græsslåning af vejrabatter

Græsrabatterne langs kommunens veje slås to gange om året, forår og efterår. Du kan hjælpe med at vedligeholde rabatterne ved at holde dem fri for sten og affald og lignende.

Rabatslåning om foråret

Forårsslåningen omfatter rabatarealer indenfor 0,9 m fra kørebanekant.

Der slås ikke rabatter langs klasse 3 og 4 veje i landzone. Der slås kun oversigter ved kryds.

Græsslåning ved frømarker

Ved rabatslåningen i foråret vil der i henhold til Bekendtgørelse af lov om drift af landbrugsjorder også blive slået græs ved frømarker.

Du skal kontakte os senest den 15. maj, hvis du har en frømark og ønsker slåning udover 0,9 m. Send en e-mail til vejogpark@soroe.dk.

Rabatslåning om efteråret

I efteråret begynder vi med græsslåning i rabatten langs kommunens veje i slutningen af september og det omfatter rabatarealet indenfor 0,9 m fra kørebanekant.

Der slås ikke rabatter langs klasse 3 og 4 veje i landzone. Der slås kun oversigter ved kryds

Der vil efter behov blive slået helt til bagkant (skel) i gennemsnit hver 5. år.

Hvis du ejer eller forpagter frømarker

Græsslåning langs vej udover 0,9 m

Hvis du som ejer eller forpagter af frømarker langs en kommunevej ønsker slåning udover 0,9 m, skal du sende en e-mail til vejogpark@soroe.dk

Du bedes kontakte os senest den 15. maj, så slåningen kan indpasses i forårsprogrammet. Hvis du ikke når at kontakte kommunen senest den 15. maj, vil du alligevel kunne få slået græsset, hvis slåningen ikke er overstået.

Kontaktinfo

Vej og Park
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13