Hvis du kommer til skade på kommunens veje

Hvis huller, ujævnheder eller sne og is på en kommunal vej har været årsag til en skade, er du måske berettiget til erstatning.

Sådan gør du:

Udfyld blanket om skade

  • Send den udfyldte blanket og dokumentation (det kan være et foto) til trafik@soroe.dk. Husk også at anføre, hvad det vil koste at udbedre skaden.
  • Hvis ulykken har medført legemsbeskadigelse, og der er lavet en skadestuerapport eller lignende, skal du sende rapporten sammen med anmeldelsen.

Hvis skaden er sket på privat fællesvej

På private fællesveje er de grundejere, der grænser op til vejen forpligtet til at holde vejen i en god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og størrelse.

Hvis vejens tilstand har været skyld i en skade, kan du derfor søge erstatning ved at henvende dig til den grundejer, hvis ejendom grænser op til det sted på vejen, hvor uheldet skete.

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Åbningstider
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13