Senere eller tidligere skolestart

Vi anbefaler, at man følger de almindelige regler, sådan at børn starter i skole i det år, de fylder 6. år.

Det er forskelligt fra barn til barn, hvornår barnet er klar til at begynde i skole. Hvis I ønsker, at jeres barn skal starte senere end det år, det fylder 6 år, skal I ansøge om dette.  

Tidligere skolestart

Børn kan begynde i børnehaveklasse i det kalenderår, hvor de fylder 5 år. Betingelsen er, at barnet fylder 5 år inden den 1. oktober, og kan følge undervisningen. 

Udsat skolestart

I Folkeskoleloven står der, at børn skal starte i skole i august måned, det år, hvor de fylder 6 år. 

Skolestarten kan efter dit ønske eller samtykke udsættes et år, når det er begrundet i dit barns udvikling.

I Sorø Kommune beslutter den pædagogiske leder om dit barns skolestart kan udsættes med et år. Udsættelsen af skolestart kan ske på baggrund af en individuel pædagogisk vurdering af barnet, og udsat skolestart skal være begrundet i barnets udvikling og forventning om, at barnet efterfølgende vil kunne klare skolegangen på lige fod med de øvrige børn.

Ønsker du ikke udsat skolestart skal dit barn begynde i skole til normeret tid. 

Sådan søger du om udsat skolestart

Kontakt børnehaven og bed om udsat skolestart

  • Det er en hér en god ide at skrive begrundelsen ned og aflevere den til børnehaven
  • Børnehaven skal herefter lave en pædagogisk vurdering af dit barns trivsel, læring og udvikling.
  • I samarbejde med dig udarbejder børnehaven en handleplan, hvori det beskrives hvad dit barn vil kunne få ud af et ekstra år i børnehaven, samt en beskrivelse af allerede afprøvede tiltag (hvis dette er relevant)
  • Skolelederen skal også involveres for at fortælle om skolens muligheder for at understøtte dit barn i skolen. 
  • Har dit barn været i kontakt med en PPR-logopæd eller en PPR-psykolog skal disse vurderinger også tages med i den pædagogiske vurdering.

I løbet af processen vil børnehaven indkalde dig til et møde. På mødet deltager du, børnehaven og skolen. 

Afgørelse om udsat skolestart

På baggrund af dialog med dig og skolen, træffer den pædagogiske leder beslutning om udsat skolestart kan bevilges. Afgørelsen træffes senest den 1. november det år, hvor dit barn fylder 5 år. 

Klage over afgørelsen

Du har efterfølgende 4 uger til at klage til Sorø Kommunes over beslutningen. 

Mit barn går ikke i børnehave

Går dit barn ikke i børnehave, skal du kontakte Sorø kommune, som vil stå for den pædagogiske vurdering af dit barn samt beslutningen om udsat skolestart.

Udsat skolestart kan betinges af, at dit barn starter i børnehave.

 

 

Kontaktinfo

Pladsanvisningen