Senere eller tidligere skolestart

Vi anbefaler, at man følger de almindelige regler, sådan at børn starter i skole i det år, de fylder 6. år.

Det er forskelligt fra barn til barn, hvornår barnet er klar til at begynde i skole. Hvis I ønsker, at jeres barn skal starte senere end det år, det fylder 6 år, skal I ansøge om dette.  

Sådan ansøger du om senere skolestart

1. Tage en samtale med dit barns børnehave om udsættelse af skolestart. Går dit barn ikke i børnehave, skal du udfylde ansøgningsskemaet og sende det til distriktsskolen. 

2. Du bliver herefter indkaldt  til et fællesmøde med jer og en medarbejder fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). 

3. Hvis der er enighed om at udsætte barnets skolestart, skal du sende en ansøgning til den folkeskole, hvor du senere ønsker at indskrive dit barn. Du skal begrunde i ansøgningen hvorfor du søger om udsat skolestart, og det er en god ide, at du også vedlægger udtalelse fra dit barns dagtilbud. 

Det er skoleledelsen på den ønskede folkeskole, der træffer afgørelse om skoleudsættelse.

Ansøgningsfrist er den 1. december 2023 for skoleåret 2024-2025.

Hvis dit barn skal optages på en privatskole, skal du sende ansøgningen om senere skolestart til Sorø Kommunes Børne- og Undervisningsudvalg. Ansøgningsfristen er også 1. december 2023.

Tidligere skolestart
Alle børn kan begynde i børnehaveklasse i august måned i det kalenderår, hvor de fylder fem år. Betingelsen er, at barnet kan fortsætte i 1. klasse året efter.