Solcelle- og solfangeranlæg

Det kan kræve byggetilladelse at opstille solcelle- og solfangeranlæg

 • Hvis du opstiller dem på et stativ på et fladt tag eller på jorden
 • Hvis fredninger eller andre bestemmelser for din ejendom gør, at anlægget kræver en tilladelse

Hvis du vil opsætte anlægget direkte på taget uden stativ vil det som udgangspunkt ikke kræve byggetilladelse. 

Du skal registrere dit solcelle- og solfangeranlæg i BBR-registeret.

Byggetilladelse til solenergianlæg

Søg tilladelse til anlæg

Søg byggetilladelse

Ansøgningen skal indeholde:

Anlæg på tage:

 • Målfaste tegninger af anlæggets placering på tagfladen.
 • Anlæggets dimensioner (længde, bredde og højde)
 • Et produktblad med tegninger af bl.a. anlæggets overflade og farver.

På terræn:

 • Anlæggets dimensioner (længde, bredde og højde)
 • Kort eller tegning med anlæggets placeringen på grunden med afstande til bygninger og skel.
 • Et produktblad med tegninger af bl.a. anlæggets overflade og farver.
Dit solenergianlæg skal registreres

Giv os besked

Du skal derfor give besked til kommunen på byg@soroe.dk , når du har etableret et solenergianlæg.

Du skal i din mail oplyse:

 • Anlæggets størrelse i m2
 • Antallet af paneler i anlægget
 • Anlæggets ydelse i kW

Tjek, inden du sætter anlæg op

Hvis din bygning er fredet eller bevaringsværdig, kan der være begrænsninger for opsætning af anlæg til indvinding af solenergi. Du kan tjekke om din bygning er fredet på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Hvis du vil opstille et solcelleanlæg på terræn i landzone, kræver det udover byggetilladelse også en landzonetilladelse efter planloven. Du behøver kun at søge byggetilladelse i Byg og Miljø.

Hvis du vil opstille solcelleanlægget uden tilknytning til boligen eksempelvis på et markareal, kan du bede kommunen om at godkende placeringen ved at sende en mail til landzone@soroe.dk   

Hvis din ejendom er omfattet af et kulturmiljø, skal der vises særlige hensyn til kulturmiljøets eksisterende værdier og sammenhænge, samt områdets oplevelses- og fortælleværdi. Kulturmiljøer, inklusive beskrivelser af værdier mv. kan findes under Sorø Kommuneplans retningslinjer for kulturmiljøer, samt på Sorøkortet

Hvis din ejendom er omfattet af tinglyste deklarationer eller servitutter, kan disse forhindre opsætning af anlæg til indvinding af solenergi. Tinglyste deklarationer og servitutter kan findes på Tinglysningsrettens hjemmeside.

Hvis din ejendom er omfattet af en kommuneplanramme eller lokalplan, kan disse indeholde bestemmelser, der regulerer opsætning af anlæg til indvinding af solenergi, for eksempel i forhold til anlæggenes placering på bygninger, samt på hvilke bygninger anlæggene må opsættes. Bestemmelser i kommuneplanrammer og lokalplaner skal overholdes. Kommuneplanrammer og lokalplaner kan findes på Sorøkortet.

Hvis din ejendom er omfattet af beskyttelseslinjer efter Naturbeskyttelseslovens §§ 15-19, kan det have betydning for, om du må opsætte anlæg til indvinding af solenergi. Beskyttelseslinjer kan findes på Sorøkortet.

 

Hvis din ejendom ligger i et område med en grundejerforening, kan der være regler for opsætning af anlæg i vedtægterne for grundejerforeningen.

Du kan finde mere generel information om bestemmelser for opsætning af anlæg til indvinding af solenergi i kommuneplanens generelle rammebestemmelser, samt i kommuneplanens retningslinjer for Solcelle- og solfangeranlæg, der er gældende for både mindre anlæg på terræn og til privat brug for den enkelte husstand, samt for større anlæg.

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Åbningstider på rådhuset
 • Man-ons 10-13
 • Tors 10-17
 • Fre 10-13