Tilskud til kurser til ledere og instruktører

Tilskud til folkeoplysende foreninger

Foreninger der er godkendt som folkeoplysende aktivitetsforening kan søge om tilskud til kurser for foreningens ledere/instruktører.
Når du indsender ansøgningen, skal du vedlægge dokumentation for foreningens udgifter til kurset. Kurset skal være foregået i det år, du søger tilskuddet.

Der kan søges om tilskud for udgifter mellem 1.000 kr. og 5.000 kr. pr. kursus pr. person. Det vil sige, at et beløb under 1.000 kr. og over 5.000 kr. er for foreningens egen regning. Foreningen får støtte til en forholdsmæssig andel af de første 5.000 kr.

Som et eksempel på hvorfor, der er sat minimum og maksimumsgrænse kan nævnes en ansøgning på støtte til et kursus på 150 kr. Efter Sorø Kommunes beregning fik foreningen 53 kr. i støtte. En indførelse af minimums og maksimumsgrænse vil medføre, at sådan en ansøgning fremtidigt ikke kommer i betragtning. 
Der gives ikke tilskud til transport og forplejning.

Ansøgning til Leder og instruktørkurser

Foreninger der er godkendt som folkeoplysende aktivitetsforening kan søge om tilskud til kurser for foreningens ledere/instruktører.

Foreninger der ikke er godkendt som folkeoplysende aktivitetsforening kan ikke søge om tilskud til kurser for foreningens ledere/instruktører.

Der gives ikke tilskud til transport og forplejning.

Ansøgningsfrist den 15. november

Du søger via Foreningsportalen ved at logge ind på din foreningsbruger. Ansøgningsskemaet findes ved at gå ind under 'Tilskud', og finder tilskudsmulighederne i drop-down menuen 'Tilskud'. Husk at vælge det nuværende kalenderår.
Link til Foreningsportalen:
Tilskud til Kurser til ledere og instruktører

Administrationen gennemgår alle ansøgninger, og beregner tilskuddets størrelse. Foreningen modtager besked om tilskud hurtigst muligt efter ansøgningsfristens udløb. Efter foreningen modtager tilskuddet skal foreningen ikke foretage sig yderligere.

Senest opdateret 27-11-2023