Tilskud til kurser til ledere og instruktører

Tilskud til folkeoplysende foreninger

Foreninger der er godkendt som folkeoplysende aktivitetsforening kan søge om tilskud til kurser for foreningens ledere/instruktører.
Når du indsender ansøgningen, skal du vedlægge dokumentation for foreningens udgifter til kurset. Kurset skal være foregået i det år, du søger tilskuddet.

Der kan søges om tilskud for udgifter mellem 1.000 kr. og 5.000 kr. pr. kursus pr. person. Det vil sige, at et beløb under 1.000 kr. og over 5.000 kr. er for foreningens egen regning. Foreningen får støtte til en forholdsmæssig andel af de første 5.000 kr.

Som et eksempel på hvorfor, der er sat minimum og maksimumsgrænse kan nævnes en ansøgning på støtte til et kursus på 150 kr. Efter Sorø Kommunes beregning fik foreningen 53 kr. i støtte. En indførelse af minimums og maksimumsgrænse vil medføre, at sådan en ansøgning fremtidigt ikke kommer i betragtning. 
Der gives ikke tilskud til transport og forplejning.

Fritidspasansøgning

Foreninger der er godkendt som folkeoplysende aktivitetsforening kan søge om tilskud til kurser for foreningens ledere/instruktører.

Foreninger der ikke er godkendt som folkeoplysende aktivitetsforening kan ikke søge om tilskud til kurser for foreningens ledere/instruktører.

Der gives ikke tilskud til transport og forplejning.

Ansøgningsfrist den 15. november