Ejendomsbidrag

Som ejer af en ejendom, vil du hvert år modtage en opgørelse i starten af december, der viser, hvor meget du skal betale i bidrag for din ejendom det kommende år.

Betaling af bidragene forfalder 2 gange om året. For 2024 bliver bidragsopgørelsen sendt til digital postkasse i december 2023.

Opkrævningen omfatter bidrag til rottebekæmpelse og skorstensfejer for ejendomme, hvor det er relevant.

Betalingsfrister:

  • Rate 1 forfalder den 1.2.2024 med betalingsdato den 12.2.2024
  • Rate 2 forfalder den 1.8.2024 med betalingsdato den 12.8.2024 

Sådan foregår betalingen

Hvis ikke betalingen er tilmeldt betalingsservice, vil du modtage et indbetalingskort ca. 14 dage før forfaldsdatoen i din digitale postkasse. Det er kun én ejer, som vil modtage et eventuelt indbetalingskort.

Indbetalingskortet indeholder oplysninger, du skal bruge, hvis du vil tilmelde dig betalingsservice. Det er gratis at tilmelde sig.

Alle ejendomme skal bidrage til kommunens udgifter forbundet med den obligatoriske bekæmpelse af rotter i kommunen. Det sker i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Gebyret beregnes på grundlag af det bebyggede areal pr. 1/1-2023. Satsen for 2024 er 1,10 kr.

Gebyret for det lovpligtige skorstensfejerarbejde bliver opkrævet for skorstensfejeren via bidragsbilletten. Det er skorstensfejeren, som fastsætter gebyret for din ejendom, så du skal henvende dig til skorstensfejer Børge Petersen, hvis du har spørgsmål til gebyrets størrelse.

Uanset hvilket tidspunkt på året arbejdet udføres, skal gebyret betales i de rater, som det er fordelt på.

 

Fra 2024 betaler du ejendomsskatterne over din forskudsskat

Overgangen til SKAT

Fra 2024 vil grundskylden ikke længere blive opkrævet af Sorø Kommune. Vi vil dog stadig opkræve bidragene for rottebekæmpelse og skorstensfejning.

Grundskylden vil fremadrettet blive betalt via SKAT.

Lån til betaling af grundskyld skal fra november 2023 søges hos SKAT og ikke hos kommunen.

Ansøg om pensionistlån til betaling af grundskyld  på vurderingsportalen.dk

Allerede eksisterende lån vil forblive i kommunerne, indtil de endelige vurderinger er sendt ud, og kommunen derved kan regulere skatteårene 2021-2023. Vi forventer, at det sker i 2026.