Lån til kloakudgifter, tilslutningsudgifter og ejendomsskatter

Du kan søge om lån til at betale påbudte kloakudgifter, udgifter til at tilslutte ejendommen til lovpligtige anlæg, fx fjernvarme og til ejendomsskatter.

Lånet er reelt en indefrysning af udgifterne via ejendomsskatten. Der er forskellige krav, du skal opfylde for at kunne få denne type lån.

  • Du eller din ægtefælle have fast bopæl i landet
  • Du skal være fyldt 65 år
  • Eller du skal modtage social pension, delpension eller efterløn

Hvis du bliver godkendt til at optage lånet, betyder det konkret, at kommunen indefryser udgifterne.

Sådan gør du

  • Du ansøger digitalt via en formular på borger.dk, som kræver MitID (hvis du ikke har MitID, skal du møde op i Borgerservice og bede om at få udleveret en blanket)
  • Ansøgningen hedder "Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.". I skemaet krydser du af om lånet skal bruges til betaling af ejendomsskatter, tilslutningsudgifter eller vej- og kloakudgifter og lign.
  • Ansøgningen lander herefter hos en sagsbehandler i Sorø Kommune, som giver dig besked om ansøgningen kan imødekommes
  • Du kan forvente at få en afgørelse indenfor 4 uger.

Ansøg om lån til påbudte udgifter 

Kontaktinfo

Borgerservice