Familieydelser

For børnefamilier findes forskellige familieydelser, som du enten får udbetalt automatisk eller kan søge om.

Det kan være 

  • Børne- og ungeydelse
  • Børnetilskud
  • Midlertidigt børnetilskud
  • Børnebidrag
  • Bidrag ved fødsel og navngivning
  • Konfirmations- og beklædningsbidrag
  • Uddannelsesbidrag
  • Ægtefællebidrag

Læs mere og søg om familieydelser på borger.dk 

Har du spørgsmål til familieydelser?

Spørg Udbetaling Danmark

Det er Udbetaling Danmark, som behandler og udbetaler familieydelser. Hvis du har spørgsmål, skal du derfor kontakte Udbetaling Danmark.

Kontakt Udbetaling Danmark om Familieydelser