Klimahandleplan for Sorø Kommune

Kommunalbestyrelsen har godkendt kommunens store klimahandleplan på møde 22. juni 2022. Forinden var planen forhåndsgodkendt af den grønne tænketank Concito.

Samarbejdet om planen startede i foråret 2021 og har omfattet en lang række møder og dialog med de primære nøgleaktører og interesserede borgere og foreninger. Landbruget, erhvervslivet, skoler osv. har givet deres besyv med til planens udarbejdelse.

Se klimahandleplanen med tilhørende bilag her:

Planen er også godkendt af det globale netværk C40, som er foreningen af verdens mest klimaambitiøse byer. På den måde er Sorø Kommune del af et fællesskab med byer i hele verden, som forpligter sig til at leve op til Parisaftalens målsætninger.

Læs dagsordenspunktet om den endelige vedtagelse.

Første statusrapport på arbejdet med implementering af klimahandleplanen

Der følges op på klimahandleplanen én gang årligt.

Du kan læse den første statusrapport fra juni 2023 her

Sorø Kommune samarbejder med 94 kommuner om klima

Sorø Kommune er i november 2020 sammen med 94 andre kommuner indtrådt i et forpligtende og ambitiøst nationalt klimasamarbejde skabt i samarbejde mellem Realdania, den grønne tanketank Concito, KL og de danske regioner. Samarbejdet kaldes DK2020.

Formålet med DK2020 er at understøtte de danske kommuner i at udarbejde klimahandleplaner, der opfylder Parisaftalens målsætninger og samtidig sikre sparring og samarbejde mellem danske kommuner på klimaområdet, så ikke alle kommuner skal opfinde deres egen dybe tallerken. Kommunen forpligter sig således til at reducere drivhusgasser og til at tage de nødvendige skridt mod at blive klimaneutral og modstandsdygtig senest i 2050.

Endvidere er Sorø Kommune klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere om DK2020 på Realdanias hjemmeside

Kort om Paris-aftalen

Parisaftalen er en juridisk bindende aftale, som 196 medlemslande i FN's klimakonvention (UNFCCC) indgik på COP21 i Paris i december 2015. Aftalen handler om at begrænse temperaturstigningen til under to grader - og om at arbejde for en maksimal temperaturstigningen til 1,5 grader.

Kort om Danmarks klimalov

I juni 2020 vedtog Folketinget Danmarks første klimalov. Loven skal sikre en 70% reduktion af udledningen af drivhusgasser i 2030 i forhold til 1990 og et klimaneutralt Danmark i 2050.